028019000 [email protected]

เสียภาษีรถยนต์

เสียภาษีรถยนต์

เสียภาษีรถยนต์ เป็นอีกเรื่องที่มีความสำคัญไม่แพ้ ประกันภัยรถยนต์ ที่ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถทุกคันต้องกระทำ เนื่องจากกฎหมายบังคับให้รถที่วิ่งบนท้องถนนจะต้องเสียภาษีรถยนต์ แล้วถ้าไม่ได้มีการเสียภาษีรถยนต์ ภายในระยะเวลา 3 ปี รถของเราก็จะถูกระงับ ทะเบียนรถยนต์ นั่นเอง

การเสียภาษีรถยนต์ เพื่อหลีกเลี่ยงการ ถูกระงับทะเบียนรถยนต์ ซึ่งจะมีปัญหาตามมาอีกมากมาย โดยการเสียภาษีรถยนต์สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และไปยังสถานที่รับบริการเสียภาษี ดังนั้นเรามาดูกันว่า เสียภาษีรถยนต์ เตรียมเอกสารอะไรบ้าง ในฉบับปี 2019 หรือ 2562 อ้างอิงจาก pantip

เอกสารในการต่อภาษีรถยนต์

 1. เล่มทะเบียนรถพร้อมสำเนา
 2. เอกสารประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
 3. เอกสารรับรองการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถของกรมการขนส่งทางบก หรือเอกชน (ตรอ.)
 4. ใบรับรองวิศวกรในกรณีที่รถยนต์ของเราติดตั้งเชื้อเพลิงแก๊ส

ประเภทของรถที่รับชำระภาษีรถยนต์

 1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รย.1)
 2. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง (รย.2)
 3. รถจักรยานยนต์ (รย.12)

ไม่ว่ารถของเราจะเป็นประเภทไหน หลักฐานในการต่อภาษีรถยนต์ คือ ใบคู่มือจดทะเบียนรถ , ประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 , ใบรับรองการตรวจสภาพรถ ซึ่งหลังจากที่เตรียมเอกสารพร้อมแล้ว ในขั้นตอนต่อไปคือเราสามารถไป เสียภาษีรถยนต์ได้ที่ไหนดี ซึ่งในปัจจุบัน ช่องทางการเสียภาษีรถยนต์ มีหลากหลายช่องทาง และสะดวกสบายกว่าเมื่อก่อนเยอะมาก เนื่องจากว่า กรมขนส่งทางบก ได้เพิ่มสถานที่สำหรับการ ต่อภาษีรถยนต์ เสียภาษีรถยนต์ เพื่อให้เจ้าของรถสามารถ ชำระภาษีรถยนต์ ทั้งในรูปแบบ จ่ายภาษีรถยนต์ ออนไลน์ และ สถานที่บริการ หรือเรียกว่า ออฟไลน์

สถานที่ต่อภาษีรถยนต์

เสียภาษีรถยนต์ กับ กรมขนส่งทางบก

การเสียภาษีรถยนต์ กับ กรมการขนส่งทางบก จะยกตัวอย่างบริการของ กรมขนส่งทางบกหมอชิต ที่มี่จุดบริการต่อภาษีในรูปแบบ เลื่อนล้อต่อภาษี หรือ Drive-through ซึ่งใช้เวลาเพียงแค่ 2-3 นาทีก็สามารถนำ ป้ายภาษี มาติดที่กระจกหน้ารถของเราแล้ว พร้อมกับ ใบเสร็จการเสียภาษีรถยนต์ และ สมุดเล่มหรือสำเนาทะเบียนคืน โดยเวลาทำการของบริการต่อภาษีแบบเลื่อนล้อ จะเปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร เวลา 7:30-15:30 น.

จะมีจุดบริการต่อภาษีแบบเลื่อนล้อต่อภาษีหรือ Drive – through เพียงสองนาทีคุณก็จะได้ป้ายติดกระจกพร้อมใบเสร็จรับเงินและสมุดเล่มทะเบียนคืนมา โดยจุดบริการต่อภาษีแบบเลื่อนล้อ จะเปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 7:30 – 15:30 น.

เสียภาษีรถยนต์ กับ ธนาคารพาณิชย์ทุกสาขาที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร

การชำระภาษีรถยนต์ ที่ธนาคารพาณิชย์ สามารถติดต่อได้ทั่วจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยการต่อภาษีรถยนต์กับธนาคารพาณิชย์จะมีเงื่อนไขเล็กน้อย ดังนี้

 1. ต่อได้เฉพาะรถยนต์ที่จดทะเบียนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
 2. รถที่ต่อภาษีจะต้องไม่มีภาษีค้างชำระ
 3. จะต้องติดต่อเพื่อขอ เสียภาษีรถยนต์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือน

เสียภาษีรถยนต์ กับ สำนักงานเขตทุกเขตในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

การชำระภาษีรถยนต์ ที่สำนักงานเขต สามารถติดต่อได้ทั่วจังหวัดกรุงเทพมหานคร หรือ ทุกเขตใน กทม. นั่นเอง หรือ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยจะมีเงื่อนไขในการ รับชำระภาษี เหมือนกับธนาคารพาณิชย์ทุกขั้นตอน โดยเจ้าของรถที่ จดทะเบียนรถ ในเขตกรุงเทพ สามารถขอชำระภาษีประจำปี ณ ส่วนทะเบียนรถยนต์ สำนักทะเบียนและภาษีรถยนต์ หรือ สามารถขอชำระภาษีได้ที่ สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ต่างๆได้ทุกแห่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

เสียภาษีรถยนต์ กับ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ

ชำระภาษีรถยนต์ กับ ที่ทำการไปรษณีทุกแห่งทั่วประเทศ จะมีเงื่อนไขในการรับชำระภาษีเหมือนกันกับการเสียภาษีที่ ธนาคารพาณิชย์ และ สำนักงานเขต ภายในกรุงเทพมหานคร แต่ที่ทำการไปรษณีย์จะปิดเร็ว ดังนั้นเราควรไปกันเช้าๆนะครับ

เสียภาษีรถยนต์ กับ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ

ปัจจุบัน การเสียภาษีรถยนต์ สามารถติดต่อ ชำระภาษีรถยนต์ ได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ เป็นการขยายบริการของ กรมการขนส่งทางบก เพื่อตอบสนองความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้รถ โดยจะมีสถานที่รับจ่ายภาษีรถยนต์ ดังนี้

 1. ห้าง Big C
 2. ห้างสรรพสินค้า Central
 3. ศูนย์การค้า Paradise Park
1. การเสียภาษีรถยนต์ ที่ห้างสรรพสินค้า Big C

สามารถเสียภาษีที่ห้างบิ๊กซีทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 9:00-17:00 น. รวมทั้งหมด 14 สาขาด้วยกัน ดังนี้

 1. สถานที่รับชำระภาษีรถยนต์ ห้างบิ๊กซี สาขาลาดพร้าว
 2. สถานที่รับชำระภาษีรถยนต์ ห้างบิ๊กซี สาขารามอินทรา
 3. สถานที่รับชำระภาษีรถยนต์ ห้างบิ๊กซี สาขาบางบอน
 4. สถานที่รับชำระภาษีรถยนต์ ห้างบิ๊กซี สาขาสุขาภิบาล3
 5. สถานที่รับชำระภาษีรถยนต์ ห้างบิ๊กซี สาขาแจ้งวัฒนะ
 6. สถานที่รับชำระภาษีรถยนต์ ห้างบิ๊กซี สาขาบางประกอก
 7. สถานที่รับชำระภาษีรถยนต์ ห้างบิ๊กซี สาขารัชดาภิเษก
 8. สถานที่รับชำระภาษีรถยนต์ ห้างบิ๊กซี สาขาเพชรเกษม
 9. สถานที่รับชำระภาษีรถยนต์ ห้างบิ๊กซี สาขาศรีนครินทร์
 10. สถานที่รับชำระภาษีรถยนต์ ห้างบิ๊กซี สาขาบางนา
 11. สถานที่รับชำระภาษีรถยนต์ ห้างบิ๊กซี สาขาอ่อนนุช
 12. สถานที่รับชำระภาษีรถยนต์ ห้างบิ๊กซี สาขาสำโรง
 13. สถานที่รับชำระภาษีรถยนต์ ห้างบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์
 14. สถานที่รับชำระภาษีรถยนต์ ห้างบิ๊กซี สาขาบางใหญ่
2. การเสียภาษีรถยนต์ ที่ห้างสรรพสินค้า Central

สำหรับการชำระภาษีรถยนต์ที่ห้างสรรพสินค้า Central จะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลาประมาณ 9:00-17:00 น. โดยจะมีให้บริการ 2 สาขา ดังนี้

 1. สถานที่รับชำระภาษีรถยนต์ ห้างเซ็นทรัล สาขารามอินทรา บริเวณท้อปส์ชั้นใต้ดิน
 2. สถานที่รับชำระภาษีรถยนต์ ห้างเซ็นทรัล สาขาเซ็นทรัลเวิลด์
3. การเสียภาษีรถยนต์ ที่ศูนย์การค้า Paradise Park

สำหรับการชำระภาษีรถยนต์ที่ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค สาขาศรีนครินทร์ จะเปิดให้บริการเวลา 10:00 – 17:00 น.

เสียภาษีรถยนต์ กับ ทางอินเตอร์เน็ต หรือ ชำระภาษีรถยนต์ออนไลน์

การเสียภาษีรถยนต์ ออนไลน์ สามารถจ่ายภาษีรถยนต์ผ่าน เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก โดยบริการทางออนไลน์กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และสามารถทำได้ง่ายๆผผ่าน 6 ขั้นตอนดังนี้

 1. เข้าเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก : http://www.dlte-serv.in.th
 2. กรอกรายละเอียด ข้อมูลเกี่ยวกับรถของเราให้ครบถ้วน
 3. กรอกหลักฐานการเอาประกันภัยตาม พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
 4. กรอกหลักฐานหนังสือรับรองการตรวจสอบจาก ตรอ. และการทดสอบกรณีรถใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG)
 5. เลือกช่องทางในการชำระเงิน อาทิเช่น การหักบัญชีเงินฝาก การชำระด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต การพิมพ์ใบแจ้งชำระภาษีรถยนต์ แล้วนำไปชำระ ณ เคาร์เตอร์หรือตู้ ATM ของธนาคารที่ร่วมโครงการ
 6. เมื่อชำระเรียบร้อยแล้ว กรมการขนส่งทางบก จะส่งใบเสร็จการรับชำระภาษีรถยนต์ เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี และกรมธรรม์ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ พ.ศ. 2535 ทางไปรษณีย์ และเจ้าของรถสามารถนำใบคู่มือจดทะเบียนรถไปบันทึกได้ ณ หน่วยงานทะเบียนกรมการขนส่งทางบก ทั่วประเทศได้ในภายหลัง

เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับการ เสียภาษีรถยนต์ ที่ไหนไดบ้าง ที่ไหนดี ฉบับปี 2019 2562 ซึ่งผมนำคำถามมาจาก pantip และสามารถเข้ามาอ่านได้ที่นี่ที่เดียวจบครบเครื่องเลย ดังนั้นไม่ว่าเราจะจดทะเบียนรถที่จังหวัดไหน ก็สามารถชำระภาษีได้ทุกทีทั่วประเทศ เห็นไหมละครับว่า การเสียภาษีรถยนต์ ไม่ได้ยากอย่างที่คิดและประหยัดเวลาขึ้นอีกเยอะเลย

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง : เบี้ยประกันภัยรถยนต์ คืออะไร


แนะนำโดย : www.easyinsurebroker.com