028019000 [email protected]

ต่อภาษีรถยนต์ ต่อทะเบียนรถ

รถยนต์ทุกคันจะต้อง ต่อภาษีรถยนต์  หรือ ต่อทะเบียนรถ ทุกๆปี สำหรับคนที่มีรถจะต้องให้ความสำคัญกับการต่อภาษีรถเป็นอับดับต้นๆ เพราะเรื่องแบบนี้เกี่ยวข้องกับกฎหมายและไม่อาจมองข้ามได้ เพราะถ้าเกิดว่าภาษีรถยนต์ขาดต่ออายุจะทำให้โดนจับปรับจากเจ้าหน้าที่ได้

ต่อภาษีรถยนต์ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

เอกสารที่ใช้ในการต่อภาษีรถยนต์ มีดังนี้

1. สมุดรายการจดทะเบียนรถ หรือ สำเนารายการจดทะเบียนรถ ถือเป็นเอกสารหลักในการ ต่อภาษีรถยนต์ เลยทีเดียว เพราะภายในเอกสารนี้จะระบุ เลขถังรถยนต์ เลขเครื่อง ชื่อเจ้าของรถ และชื่อผู้ครอบครองรถ ส่วนใหญ่จะเก็บเอกสารนี้ไว้กับรถเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่เวลาขอเรียกดูนั่นเอง
2. หลักฐานในการทำ พ.ร.บ. คือ หลักฐานส่วนท้าย พรบ หรือ สำเนาหน้าตาราง พ.ร.บ. ที่มีอายุอย่างน้อย 3 เดือน และยังไม่หมดอายุนั่นเอง
3. ใบรับรองการตรวจสภาพรถ (ตรอ.) หากรถยนต์ของเพื่อนๆมีอายุเกิน 7 ปีขึ้นไป และรถมอเตอร์ไซค์มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป เป็นการตรวจเพื่อเช็คระบบหรือสมรรถนะของรถว่ามีความพร้อมที่จะใช้งานบนท้องถนนหรือไม่ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นบนท้องถนน โดยสามารถตรวจและขอเอกสารได้ที่ กรมขนส่งทางบก หรือ สถานตรวจสภาพรถเอกชน ที่เรียกว่า ตรอ. ได้เลย ใช้เวลาไม่นาน แล้วแต่ว่าคนเยอะหรือไม่เยอะ

หากรถยนต์ของเพื่อนๆนั้นมีการขาดการต่อภาษีรถยนต์เกิน 1 ปี และต้องการยื่นเรื่องขอต่อภาษีรถยนต์ เพื่อนๆจะต้องใช้ใบรับรองการตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ที่กรมขนส่งทางบก และจะต้องจ่ายค่าปรับย้อนหลังและค่าภาษีรถยนต์ที่ขาดให้ครบถ้วน

สำหรับใครที่ชอบการตกแต่งรถยนต์ และมีการดัดแปลงสภาพรถให้เกินไปจากเดิมมากไป ทำให้ตรวจสภาพรถข้างนอกไม่ผ่าน เพื่อนๆจะต้องนำรถเข้าไปตรวจที่ กรมขนส่งทางบก เท่านั้น ดังนั้นควรแต่งแต่พอเหมาะ ไม่ผิดกฎหมายและไม่ไปเดือดร้อนใครก็พอครับ

ต่อภาษีรถยนต์ สำหรับรถติดแก๊ส ใช้เอกสารอะไรเพิ่มเติมบ้าง

1. สำหรับรถที่มีการติดตั้งก๊าซ LPG ตั้งแต่ 5ปีขึ้นไป จะต้องมีเอกสารใบรับรองการตรวจมาตราฐานที่ผ่านการทดสอบความปลอดภัยด้วย
2. สำหรับรถที่มีการติดตั้งก๊าซ NGV หรือก๊าซ CNG จะต้องมีเอกสารใบรับรองจากวิศวกรด้านการติดตั้งก๊าซมายื่นในการต่อภาษีรถยนต์ทุกปี หากรถยนต์ที่มีการติดตั้งก๊าซมาจากโรงงาน ในช่วง3ปีแรก สามารถยื่นต่อภาษีรถยนต์ได้เลย โดยไม่ต้องนำใบรับรองจากวิศวกรมายื่น

ต่อภาษีรถยนต์ล่าช้า มีบทลงโทษอย่างไรบ้าง

การต่อภาษีรถยนต์ สามารถทำก่อนที่จะหมดอายุได้ 3 เดือน และถ้าเกิดต่อภาษีรถล่าช้าจะโดนปรับในอัตราที่กรมขนส่งทางบกกำหนด โดยจะคิดเป็นร้อยละ 1 เปอเซ็นต์ ของค่าภาษีรถยนต์ต่อเดือน อาทิเช่น ค่าภาษีรถยนต์ 1,000 บาท และขาดต่อประมาณ 1 เดือน ค่าปรับในการต่อภาษีล่าช้าจะอยู่ที่ 10 บาทนั่นเอง

รถขาดการต่อภาษีรถยนต์เป็นระยะเวลา 3 ปีขึ้นไป จะมีผลอย่างไร

สำหรับรถที่มีการขาดต่อภาษีตั้งแต่ 3 ปีเป็นต้นไป ทะเบียนรถของเพื่อนๆจะถูกระงับโดยทันที และเพื่อนๆจะได้รับจดหมายจากสำนักงานขนส่ง ให้ทำการนำป้ายทะเบียนรถยนต์มาคืนที่กรมการขนส่งทางบก พร้อมกับใบคู่มือและการบันทึกการระงับป้ายทะเบียนรถยนต์ พร้อมกับชำระค่าปรับและ เสียภาษีรถยนต์ ที่ค้างชำระไว้ทั้งหมด

รถที่โดนระงับทะเบียน ต้องการยื่นเรื่องจดทะเบียนใหม่ ได้หรือไม่

ในกรณีที่ต้องการยื่นเรื่องขอจดทะเบียนใหม่ สามารถทำได้ โดยการนำรถที่จะขอจดทะเบียนเข้าตรวจสภาพรถยนต์กับสำนักงานขนส่ง พร้อมกับเอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการทำประกันภัย ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากกรถ พุทธศักราช 2535

นำรถที่ขาดต่อภาษีมาใช้ มีความผิดหรือไม่

หากนำรถที่ขาดต่อภาษีมาใช้ จะมีความผิดอย่างแน่นอน และโดนปรับไม่ใช้น้อย โดยการใช้รถที่ขาดทั้ง พรบ และ ภาษีรถยนต์ จะมีโทษปรับ 20,000 บาท เป็นกฎหมายจราจร แต่จะมีความผิดที่นอกเหนือจากนี้ 3 กรณีด้วยกัน คือ

1. ใช้รถที่ไม่มี พ.ร.บ. หรือ ขาดต่ออายุ มีโทษปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท
2. ใช้รถไม่จดทะเบียน หรือ ขาดต่อภาษี มีโทษปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท
3. ใช้รถที่ไม่แสดงเครื่องหมายการเสียภาษี มีโทษปรับ ไม่เกิน 2,000 บาท

ต่อภาษีรถยนต์ที่ไหนดี

หลายคนมักจะรู้แค่ว่าต่อภาษีรถยนต์ได้แค่ที่กรมขนส่งทางบกเท่านั้น แต่ที่จริงไม่ใช่ครับ หากใครที่ไม่มีเวลา และไม่สะดวกเดินทางไป กรมขนส่งทางบก สามารถต่อภาษีได้ตามสถานที่ ดังต่อไปนี้

1. ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งทั่วกรุงเทพมหานคร
2. สำนักงานเขตทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร
3. ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศไทย
4. ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลรามอินทรา เปิดบริการ 10:00-17:00 น.
5. ห้างบิ๊กซีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งหมด 13 สาขา
6. ห้างพาราไดซ์พาร์ค ศรีนครินทร์ เปิดบริการ 10:00-17:00 น.
7. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เปิดบริการ 11:00-18:00 น.
8. 7-11 ทุกสาขาทั่วประเทศไทย
9. ต่อภาษีออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.dlteserv.in.th

เมื่อต่อภาษีรถยนต์เสร็จแล้ว หากเพื่อนๆสนใจทำประกันภัยรถยนต์ สามารถเข้าไปหาสาระน่ารู้เกี่ยวกับประกันรถยนต์และบทความรถยนต์ หรือแหล่งซื้อขายประกันรถที่ถูกที่สุด เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ กว่า 20 บริษัทชั้นนำ บริการฟรีผ่านระบบออนไลน์
ได้ที่ : www.easyinsurebroker.com