028019000 [email protected]

ประกันภัยรถยนต์

โปรโมชั่น คุ้มค่า คุ้มครองรถ คุ้มครองคุณ

[smartslider3 slider=15]

[smartslider3 slider=13]

สิทธิประโยชน์เมื่อ ทำประกันภัยรถยนต์ กับ อีซี่อินชัวร์โบรกเกอร์

ทำประกันรถยนต์ กับ อีซี่อินชัวร์โบรกเกอร์ รับสิทธิประโยชน์ทันที กับ บริการเสริม และบริการฟรี กว่า 10 รายการ ไม่ว่าคุณลูกค้าจะ ทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 2+ 3+ ชั้น3 บริการที่คุ้มค่า ทำให้ลูกค้าเกิดความสะดวก สบาย และได้รับความรวดเร็วในการบริการ เพราะเราเชื่อว่าบริการที่ดี สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้

[smartslider3 slider=19]

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

สิทธิประโยชน์เมื่อทำประกันภัยรถยนต์
กับ อีซี่อินชัวร์โบรกเกอร์

ผ่อนประกันภัยรถยนต์ 0% นานสูงสุด 10 เดือน ผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมโครงการ
ไม่มีบัตรก็ผ่อนได้ ผ่อนประกันรถยนต์ เงินสด ไม่มีดอกเบี้ย สูงสุด 3 เดือน
ค่าแท็กซี่ระหว่างซ่อม บริการฟรี ประหยัดค่าใช้จ่าย สะดวก สบาย สูงสุด 3,000 / ปี
• ฟรีรถใช้ระหว่างซ่อม เมื่อ ทำประกันรถยนต์ กับเรา
• บริการให้คำปรึกษาตลอด 24 ชม.
• บริการปรึกษาทนาย และการฟ้องร้อง
• ประกันภัยรถยนต์ Delivery ประกันภัยส่งตรงถึงบ้านคุณ
• การันตีคืนเงิน 100% หากต้องการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

ขั้นตอนการทำประกันภัยรถยนต์

4 ขั้นตอนการทำประกันภัยรถยนต์ รูปแบบออนไลน์
ประกันออนไลน์ สะดวกกว่า ประหยัดเวลามากกว่า ราคาถูกกว่า
ทางเลือกใหม่ของการทำ ประกันภัยรถยนต์ เพียงแค่คลิ๊ก ชีวิตก็เปลี่ยน

  • เลือกประกัน เลือกประเภทประกันภัยที่เหมาะสมกับรถของท่าน
  • กรอกรายละเอียด กรอกข้อมูลที่จำเป็นและถูกต้องในการทำประกันภัย
  • ชำระเงิน ทางเลือกในการชำระเงิน ดูช่องทางการชำระเงิน
  • รับกรมธรรม์ รอรับกรมธรรม์ถึงมือ ไม่จำเป็นต้องมาบริษัทประกัน
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

ขั้นตอนการทำประกันภัยรถยนต์

4 ขั้นตอนการทำประกันภัยรถยนต์ รูปแบบออนไลน์
ประกันออนไลน์ สะดวกกว่า ประหยัดเวลามากกว่า ราคาถูกกว่า
ทางเลือกใหม่ของการทำ ประกันภัยรถยนต์ เพียงแค่คลิ๊ก ชีวิตก็เปลี่ยน

  • เลือกประกัน เลือกประเภทประกันภัยที่เหมาะสมกับรถของท่าน
  • กรอกรายละเอียด กรอกข้อมูลที่จำเป็นและถูกต้องในการทำประกันภัย
  • ชำระเงิน ทางเลือกในการชำระเงิน ดูช่องทางการชำระเงิน
  • รับกรมธรรม์ รอรับกรมธรรม์ถึงมือ ไม่จำเป็นต้องมาบริษัทประกัน

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ 

ความคุ้มครองประกันรถยนต์ เป็นการคุ้มครองความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัยรถยนต์
ซึ่งจะมีความแตกต่างกันออกไปตามประเภทของประกันรถยนต์ อาทิเช่น
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ที่มีการคุ้มครองรถยนต์และบุคคลมากที่สุด

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ 

ความคุ้มครองประกันรถยนต์ เป็นการคุ้มครองความเสี่ยงของผู้เอาประกันภัยรถยนต์ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันออกไปตามประเภทของประกันรถยนต์ อาทิเช่น ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ที่มีการคุ้มครองรถยนต์และบุคคลมากที่สุด

30 บริษัทประกันภัยรถยนต์ ที่เราดูแล

เราต้องการให้ลูกค้ามีทางเลือกที่เหมาะสมกับรถยนต์ของตนเองให้มากที่สุด
เราจึงเลือกดูแล บริษัทประกันรถยนต์ ที่มีความเป็นมืออาชีพและน่าเชื่อถือ

30 บริษัทประกันภัยรถยนต์ ที่เราดูแล

เราต้องการให้ลูกค้ามีทางเลือกที่เหมาะสมกับรถยนต์ของตนเองให้มากที่สุด เราจึงเลือกดูแล บริษัทประกันรถยนต์ ที่มีความเป็นมืออาชีพและน่าเชื่อถือ

[smartslider3 slider=20]

สาระน่ารู้ประกันภัยรถยนต์

ก่อนคิดจะ ซื้อประกันภัยรถยนต์ หรือ ต่อประกันภัยรถยนต์ คุณเคยรู้อะไรเกี่ยวกับ ประกันภัยรถยนต์ บ้างหรือไม่
ถ้าคุณยังไม่รู้ ไม่เป็นไร แค่คุณเข้ามาที่ Easyinsurebroker คุณก็สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับ ประกันภัย ทั้งหมดได้ง่ายๆ

ก่อนคิดจะ ซื้อประกันภัยรถยนต์ หรือ ต่อประกันภัยรถยนต์ คุณเคยรู้อะไรเกี่ยวกับ ประกันภัยรถยนต์ บ้างหรือไม่
ถ้าคุณยังไม่รู้ ไม่เป็นไร แค่คุณเข้ามาที่ Easyinsurebroker คุณก็สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับ ประกันภัย ทั้งหมดได้ง่ายๆ

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

เลือกหัวข้อประกันภัยรถยนต์ เพื่อดูข้อมูลในแต่ละเรื่อง อย่างรวดเร็ว

ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ คุ้มครองอะไรบ้าง
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ คุ้มครองอะไรบ้าง
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้าง ตารางความคุ้มครองประกันรถยนต์
   

เทคนิคประกัน คำศัพท์ประกัน เบื้องต้น

ประกันภัยรถยนต์ คืออะไร เคลมสด คืออะไร
ทุนประกันภัยรถยนต์ คืออะไร เคลมแห้ง คืออะไร
เบี้ยประกันภัยรถยนต์ คืออะไร สินไหมทดแทน คืออะไร
บริษัทประกันภัยรถยนต์ คืออะไร สินไหมกรุณา คืออะไร
โบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์ คืออะไร พ.ร.บ. คืออะไร
ค่าเสียหายส่วนแรก คืออะไร ซ่อมอู่ ซ่อมห้าง แตกต่างกันอย่างไร
ค่า Excess คืออะไร วิธีลดค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์
Deductible คืออะไร วิธียกเลิกประกันภัยรถยนต์
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

เลือกหัวข้อประกันภัยรถยนต์
เพื่อดูข้อมูลในแต่ละเรื่อง อย่างรวดเร็ว

ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ คุ้มครองอะไรบ้าง
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ คุ้มครองอะไรบ้าง
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้าง
ตารางความคุ้มครองประกันรถยนต์

เทคนิคประกัน คำศัพท์ประกัน เบื้องต้น

ประกันภัยรถยนต์ คืออะไร
เคลมสด คืออะไร
ทุนประกันภัยรถยนต์ คืออะไร
เคลมแห้ง คืออะไร
เบี้ยประกันภัยรถยนต์ คืออะไร
สินไหมทดแทน คืออะไร
บริษัทประกันภัยรถยนต์ คืออะไร
สินไหมกรุณา คืออะไร
โบรกเกอร์ประกันภัยรถยนต์ คืออะไร
พ.ร.บ. คืออะไร
ค่าเสียหายส่วนแรก คืออะไร
ซ่อมอู่ ซ่อมห้าง แตกต่างกันอย่างไร
ค่า Excess คืออะไร
วิธีลดค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์
Deductible คืออะไร
วิธียกเลิกประกันภัยรถยนต์

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์

ประกันชั้น1

ประกันชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 หรือ ประกันรถยนต์ชั้น1 ให้ความคุ้มครองกรณี  ซ่อมเขา + ซ่อมเรา + สูญหาย + ไฟไหม้ พูดแบบบ้านๆก็คือ สามารถเคลมได้ทุกกรณีนั่นเอง อ่านเพิ่มเติม : ประกันชั้น1 คุ้มครองอะไรบ้าง
ประกันชั้น2 ราคาถูก

ประกันชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันภัยรถยนต์ชั้น2 หรือ ประกันรถยนต์ชั้น2 ให้ความคุ้มครองกรณี : ซ่อมเขา + ไม่ซ่อมเรา + สูญหาย + ไฟไหม้ กรณีเราเป็นฝ่ายผิด บริษัทประภัย จะรับผิดชอบ เฉพาะคู่กรณีเท่านั้น อ่านเพิ่มเติม : ประกันชั้น2 คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันชั้น1

ประกันชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 หรือ ประกันรถยนต์ชั้น1
ให้ความคุ้มครองกรณี  ซ่อมเขา + ซ่อมเรา + สูญหาย + ไฟไหม้
พูดแบบบ้านๆก็คือ สามารถเคลมได้ทุกกรณีนั่นเอง
อ่านเพิ่มเติม : ประกันชั้น1 คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันชั้น2 ราคาถูก

ประกันชั้น 2 คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันภัยรถยนต์ชั้น2 หรือ ประกันรถยนต์ชั้น2
ให้ความคุ้มครองกรณี : ซ่อมเขา + ไม่ซ่อมเรา + สูญหาย + ไฟไหม้
กรณีเราเป็นฝ่ายผิด บริษัทประภัย จะรับผิดชอบ เฉพาะคู่กรณีเท่านั้น
อ่านเพิ่มเติม : ประกันชั้น2 คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันชั้น3 ราคาถูก

ประกันชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 หรือ ประกันรถยนต์ชั้น3
ให้ความคุ้มครองกรณี  ซ่อมเขา + ไม่ซ่อมเรา ไม่รวม สูญหาย , ไฟไหม้
กรณีนี้จะซ่อมแซม คู่กรณี เพียงอย่างเดียว
อ่านเพิ่มเติม : ประกันชั้น3 คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันชั้น2+ ราคาถูก

ประกันชั้น 2+ คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันภัยรถยนต์ชั้น2+ หรือ ประกันรถยนต์ชั้น2+
ให้ความคุ้มครองกรณี  ซ่อมเขา + ซ่อมเรา(รถชนรถเท่านั้น) + สูญหาย + ไฟไหม้
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป
อ่านเพิ่มเติม : ประกันชั้น2+ คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันชั้น3 ราคาถูก

ประกันชั้น 3 คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 หรือ ประกันรถยนต์ชั้น3
ให้ความคุ้มครองกรณี  ซ่อมเขา + ไม่ซ่อมเรา ไม่รวม สูญหาย , ไฟไหม้
กรณีนี้จะซ่อมแซม คู่กรณี เพียงอย่างเดียว
อ่านเพิ่มเติม : ประกันชั้น3 คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันชั้น2+ ราคาถูก

ประกันชั้น 2+ คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันภัยรถยนต์ชั้น2+ หรือ ประกันรถยนต์ชั้น2+
ให้ความคุ้มครองกรณี  ซ่อมเขา + ซ่อมเรา(รถชนรถเท่านั้น) + สูญหาย + ไฟไหม้
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป
อ่านเพิ่มเติม : ประกันชั้น2+ คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันชั้น3+ ราคาถูก

ประกันชั้น 3+ คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันภัยรถยนต์ชั้น3+ หรือ ประกันรถยนต์ชั้น3+
ให้ความคุ้มครองกรณี  ซ่อมเขา + ซ่อมเรา(รถชนรถเท่านั้น)
คล้ายประกันชั้น3 มีความคุ้มครองเพิ่มขึ้น ในกรณี รถชนรถ
อ่านเพิ่มเติม : ประกันชั้น3+ คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันชั้น3+ ราคาถูก

ประกันชั้น 3+ คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันภัยรถยนต์ชั้น3+ หรือ ประกันรถยนต์ชั้น3+
ให้ความคุ้มครองกรณี  ซ่อมเขา + ซ่อมเรา(รถชนรถเท่านั้น)
คล้ายประกันชั้น3 มีความคุ้มครองเพิ่มขึ้น ในกรณี รถชนรถ
อ่านเพิ่มเติม : ประกันชั้น3+ คุ้มครองอะไรบ้าง

ประเภทของประกันภัยรถยนต์

ประเภทของประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

ประกันรถยนต์ภาคบังคับ คือ พ.ร.บ. รถยนต์ ซึ่งเป็น ประกันภัยขั้นพื้นฐานที่กฎหมายจะบังคับให้รถยนต์ทุกคัน จะต้องทำโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยให้ กับผู้ใช้รถและผู้ใช้ถนนเป็นหลัก โดยสามารถคุ้มครอง ผู้ประสบภัยทุกคน ไม่ว่าจะอยู่บนรถหรือ คนเดิน บน ท้องถนนและรวมถึงในกรณี บาดเจ็บจนถึงเสียชีวิต

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ หมายถึง การทำประกันภัยรถยนต์ ด้วยความสมัครใจของตัวเจ้าของรถทำก็ได้ ไม่ทำก็ได้ โดยจะมีความคุ้มครองครอบคลุมมากกว่า ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสั่ง ซื้อประกันภัยรถยนต์ ทำประกันภัยรถยนต์ ต่อประกันภัยรถยนต์ ผ่านช่องทาง ประกันออนไลน์ ได้ทันที 

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

ประกันรถยนต์ภาคบังคับ คือ พ.ร.บ. รถยนต์ ซึ่งเป็น ประกันภัยขั้นพื้นฐานที่กฎหมายจะบังคับให้รถยนต์ทุกคัน จะต้องทำโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยให้ กับผู้ใช้รถและผู้ใช้ถนนเป็นหลัก โดยสามารถคุ้มครอง ผู้ประสบภัยทุกคน ไม่ว่าจะอยู่บนรถหรือ คนเดิน บน ท้องถนนและรวมถึงในกรณี บาดเจ็บจนถึงเสียชีวิต

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ หมายถึง การทำประกันภัยรถยนต์ ด้วยความสมัครใจของตัวเจ้าของรถทำก็ได้ ไม่ทำก็ได้ โดยจะมีความคุ้มครองครอบคลุมมากกว่า ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสั่ง ซื้อประกันภัยรถยนต์ ทำประกันภัยรถยนต์ ต่อประกันภัยรถยนต์ ผ่านช่องทาง ประกันออนไลน์

เทคนิคการเลือก ประกันภัยรถยนต์

1. ดูที่การให้บริการ อาทิเช่น บริการหลังการขาย บริการเสริม บริการฟรี
2. ฐานะการเงินของ บริษัทประกันภัย อาทิเช่น ทุนจดทะเบียน การบริหารงาน
3. ดูการเคลมประกัน อาทิเช่น อู่ซ่อม ซ่อมศูนย์ ซ่อมอู่ หรือ ซ่อมห้าง

ประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดี

ประกันภัยรถยนต์ ที่ไหนดี เป็นคำถามที่ผู้เอาประกันภัยมักจะถามซึ่งกันและกัน
ไม่ว่าจะเป็นการ ซื้อประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดี ทำประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดี 
ต่อประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดี ผ่อนประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดี มากมายใน pantip

เทคนิคการเลือก ประกันภัยรถยนต์

1. ดูที่การให้บริการ อาทิเช่น บริการหลังการขาย บริการเสริม บริการฟรี
2. ฐานะการเงินของ บริษัทประกันภัย อาทิเช่น ทุนจดทะเบียน การบริหารงาน
3. ดูการเคลมประกัน อาทิเช่น อู่ซ่อม ซ่อมศูนย์ ซ่อมอู่ หรือ ซ่อมห้าง

ประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดี

ประกันภัยรถยนต์ ที่ไหนดี เป็นคำถามที่ผู้เอาประกันภัยมักจะถามซึ่งกันและกัน
ไม่ว่าจะเป็นการ ซื้อประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดี ทำประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดี
ต่อประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดี ผ่อนประกันภัยรถยนต์ที่ไหนดี ใน pantip

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]