028019000 [email protected]

วิริยะประกันภัย

วิริยะประกันภัย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2490 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท ชื่อในการจดทะเบียนครั้งแรก คือ บริษัท อาเซียพาณิชยการ จำกัด เปิดรับประกันวินาศภัยเฉพาะประกันอัคคีภัย และประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง

คุณอยากรู้เรื่องไหนล่ะ ?

วิริยะประกันภัยสาขา กว่า 138 สาขาทั่วประเทศ

ข้อมูลจากปีพุทธศักราช 2562 วิริยะประกันภัยมีสาขาทั้งหมด 138 สาขาทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นภูมิภาคต่างๆดังนี้

วิริยะประกันภัยสาขากรุงเทพ และปริมณฑล จำนวน 40 แห่ง
สาขาจังหวัด จำนวน (แห่ง)
สาขากรุงเทพมหานคร 30
สาขานนทบุรี 3
สาขาปทุมธานี 3
สาขาสมุทรปราการ 4
วิริยะประกันภัยสาขาภาคเหนือ จำนวน 24 แห่ง
สาขาจังหวัด จำนวน (แห่ง)
สาขาเชียงใหม่ 4
สาขาเชียงราย 3
สาขาชัยนาท 1
สาขาตาก 2
สาขานครสวรรค์ 2
สาขาพะเยา 1
สาขาพิจิตร 1
สาขาพิษณูโลก 2
สาขาเพชรบูรณ์ 1
สาขาแพร่ 1
สาขากำแพงเพชร 1
สาขาลำปาง 1
สาขาลำพูน 1
สาขาสุโขทัย 1
สาขาอุตรดิตถ์ 1
สาขาน่าน 1
วิริยะประกันภัยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 21 แห่ง
สาขาจังหวัด จำนวน (แห่ง)
สาขาชัยภูมิ 1
สาขานครราชสีมา 4
สาขาบุรีรัมย์ 1
สาขามุกดาหาร 1
สาขาร้อยเอ็ด 1
สาขาเลย 1
สาขาศรีสะเกษ 1
สาขาสกลนคร 1
สาขาขอนแก่น 2
สาขาสุรินทร์ 1
สาขาอุดรธานี 2
สาขาอุบลราชธานี 2
สาขากาฬสินธุ์ 1
สาขายโสธร 1
สาขาบึงกาฬ 1
วิริยะประกันภัยสาขาภาคกลางและภาคตะวันตก จำนวน 20 แห่ง
สาขาจังหวัด จำนวน (แห่ง)
สาขานครนายก 1
สาขานครปฐม 4
สาขาประจวบคีรีขันธ์ 1
สาขากาญจนบุรี 1
สาขาพระนครศรีอยุธยา 2
สาขาเพชรบุรี 1
สาขาราชบุรี 1
สาขาลพบุรี 1
สาขาสมุทรสงคราม 1
สาขาสมุทรสาคร 2
สาขาสระบุรี 2
สาขาสิงห์บุรี 1
สาขาสุพรรณบุรี 1
สาขาอ่างทอง 1
วิริยะประกันภัยสาขาภาคตะวันออก จำนวน 13 แห่ง
สาขาจังหวัด จำนวน (แห่ง)
สาขาปราจีนบุรี 1
สาขาระยอง 2
สาขาสระแก้ว 1
สาขาจันทบุรี 2
สาขาฉะเชิงเทรา 2
สาขาชลบุรี 5
วิริยะประกันภัยสาขาภาคใต้ จำนวน 20 แห่ง
สาขาจังหวัด จำนวน (แห่ง)
สาขาชุมพร 1
สาขาตรัง 1
สาขากระบี่ 2
สาขานครศรีธรรมราช 3
สาขาปัตตานี 1
สาขาพัทลุง 1
สาขาภูเก็ต 2
สาขาสงขลา 4
สาขาสุราษฎร์ธานี 4
สาขาระนอง 1

ที่มา : ศูนย์บริการและสาขาบริษัทวิริยะประกันภัย

วิริยะประกันภัยรถยนต์

เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2522 วิริยะประกันภัย เปิดให้บริการรับประกันภัยรถยนต์และประกันภัยเบ็ดเตล็ด และเป็นจุดเปลี่ยนให้บริษัทวิริยะก้าวสู่ความสำเร็จแบบก้าวกระโดด โดยบริษัทให้บริการคุ้มครองรถยนต์ 5 ประเภทดังนี้

 • วิริยะประกันภัยรถยนต์ชั้น1 คุ้มครอง : ซ่อมเขา + ซ่อมเรา + ไฟไหม้รถ + รถสูญหาย + น้ำท่วมรถ
  • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
  • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
 • วิริยะประกันภัยรถยนต์ชั้น2 คุ้มครอง : ซ่อมเขา + ไม่ซ่อมเรา + ไฟไหม้รถ + รถสูญหาย
  • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
 • วิริยะประกันภัยรถยนต์ชั้น3 คุ้มครอง : ซ่อมเขา + ไม่ซ่อมเรา
  • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • วิริยะประกันภัย 2+ คุ้มครอง : ซ่อมเขา + ซ่อมเรา (กรณีรถชนรถเท่านั้น) + ไฟไหม้รถ + รถสูญหาย
  • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
  • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก
 • วิริยะประกันรถยนต์ 3+ คุ้มครอง : ซ่อมเขา + ซ่อมเรา (กรณีรถชนรถเท่านั้น)
  • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก

ทำไมต้องทำประกันภัยรถยนต์

ประเทศไทยมีรถที่วิ่งอยู่บนท้องถนนรวมกว่า 39 ล้านคันนับว่าเป็นสถิติที่น่าตกใจพอสมควร และปัจจุบันอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทยเกิดขึ้นบ่อยจนเป็นอันดับต้นๆของโลก ดังนั้นผู้ขับขี่จึงเห็นถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงหันมาให้ความสำคัญกับการทำประกันภัยรถยนต์ เพื่อให้บริษัทประกันภัยรับความเสี่ยงภัยแทนเรานั่นเอง

วิริยะประกันภัยดีไหม

วิริยะประกันภัยเปิดให้บริการมากว่า 70 ปี ทำให้หลายคนเชื่อว่าบริษัทประกันภัยแห่งนี้สามารถเชื่อถือได้ และบริษัทวิริยะยังครองอันดับหนึ่งในส่วนแบ่งการตลาดประกันภัยรถยนต์อีกด้วย ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบในด้านต่างๆ สามารถแยกออกเป็นข้อดีและข้อเสียดังนี้

ข้อดีของบริษัทวิริยะประกันภัย

 • บริษัทมีความน่าเชื่อถือ
 • บริการหลังการขายยอดเยี่ยม
 • งานเคลมไว เนื้องานดี
 • อู่ในเครือมาตรฐานสากล

ข้อเสียของบริษัทวิริยะประกันภัย

 • เบี้ยประกันภัยราคาสูง
 • บริการเสริม บริการฟรี มีน้อย
 • ติดต่อ Call Center ยากพอสมควร

วิริยะประกันภัย pantip (รีวิวจากผู้ใช้บริการ)

หลังจากที่เรารู้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทวิริยะประกันภัยกันแล้ว เรามาดูกันว่าหลังจากที่ลูกค้าของบริษัทวิริยะประกันภัยได้ใช้บริการหลังการขาย แล้วรู้สึกประทับใจหรือไม่ประทับใจในด้านใดบ้าง ไปดูกันเลย

วิริยะประกันภัย pantip

ตัวอย่างบริการหลังการขายของบริษัทวิริยะประกันภัยที่ลูกค้านำมารีวิวการใช้งาน โดยขึ้นหัวข้อว่า “วิริยะประกันภัยแพงและโหดมาก” ทำให้เป็นกระเด็นและเป็นกระทู้ที่ได้รับความสนใจสูงสุดเมื่อค้นหาจาก Google อย่างไรก็ตามนอกจากจะมีลูกค้าออกมาพูดว่าไม่ประทับใจ แต่หลายๆคนก็บอกว่าไม่มีปัญหาใดๆตั้งแต่ใช้งานมา ของแบบนี้ต้องอยู่ที่ว่าใครจะเจอพนักงานบริการแบบไหน จะให้เจอแบบดี 100% ผมว่าหายากมากๆครับสมัยนี้ แต่ถ้าเจอพนักงานบริการไม่ดี หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถโทรไปที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับ

วิริยะประกันภัย โทร 1557

หากพบปัญหาการใช้บริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแจ้งเคลม แจ้งเหตุสามารถโทรหาสายด่วน 1557 ได้ทันที โดยทางบริษัทวิริยะประกันภัยจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชม. ส่วนเบอร์โทรของสำนักงานใหญ่ คือ 02-239-1557


แนะนำโดย : Easyinsurebroker.com