ผ่าตัดสมอง

5 โรคห้ามขับรถ เสี่ยงอุบัติเหตุ ไม่อนุญาตให้มีใบขับขี่ | กรมขนส่งฯ

5 โรคห้ามขับรถ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โรคห้ามขับรถ เพิ่มเติมจากเดิมประกาศโดยกรมการขนส่งทางบก โดยเพิ่มทั้งหมด 5 โรค เป็นการปรึกษาหารือระหว่างกรมการขนส่งทางบกกับแพทสภา เนื่องจากว่าวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมามีอุบัติเหตุรถชนในพื้นที่เมืองพัทยาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุมาจากผู้ขับขี่เป็น โรคลมชัก