ผู้มีรายได้น้อย

ผู้มีรายได้น้อย ตรวจสอบรายชื่อและลงทะเบียน บัตรคนจน ใช้เอกสารอะไรบ้าง | 2561

ผู้มีรายได้น้อย ผู้มีรายได้น้อย คือ ผู้ขาดรายได้หรือคนจน ที่มีเงินเลี้ยงชีพและครอบครัวไม่เพียงพอต้องการความช่วยเหลือ ทำให้ภาครัฐเล็งเห็นถึงความลำบากต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ที่มีรายได้น้อย จึงได้จัดตั้งโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเปิดรับการลงทะเบียนสำหรับผู้มีรายได้น้อย