ป้ายเตือน

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร สัญลักษณ์ไฟจราจร ป้ายเตือน มีอะไรบ้างมาดูกัน

ป้ายจราจร ป้ายจราจร หรือ เครื่องหมายจราจร (Traffic Sign) คือ สัญลักษณ์จราจร เป็นป้ายทางการควบคุมการจราจร ที่มีจุดประสงค์เพื่อ กำหนดบังคับการเคลื่อนตัวของจราจร ไม่ว่าจะเป็น ป้ายเตือน ป้ายห้าม ป้ายบังคับ ป้ายหยุด ป้ายทางหลวง การจอดรถ หรือแนะนำเส้นทางจราจร มักเป็น สัญญาณไฟจราจร หรือป้ายต่างๆ