ป้ายทะเบียนรถ

ประเภทป้ายทะเบียนรถยนต์ สีแตกต่างกัน บ่งบอกอะไรบ้าง 2562

ป้ายทะเบียนรถยนต์ ป้ายทะเบียนรถ (Vehicle registration plate) คือ การระบุตัวตนของรถหรือยานพาหนะทางบกประเภทอื่นๆ ตามลักษณะการใช้งาน โดยแยกออกเป็นสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง แผ่นป้ายทะเบียนจะทำมาจากโลหะหรือพลาสติก สำหรับใครที่ครอบครองรถยนต์ที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนรถถือว่าผิดกฎหมาย