ป้ายทะเบียนรถยนต์

ประเภทป้ายทะเบียนรถยนต์ สีแตกต่างกัน บ่งบอกอะไรบ้าง 2562

ป้ายทะเบียนรถยนต์ ป้ายทะเบียนรถ (Vehicle registration plate) คือ การระบุตัวตนของรถหรือยานพาหนะทางบกประเภทอื่นๆ ตามลักษณะการใช้งาน โดยแยกออกเป็นสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง แผ่นป้ายทะเบียนจะทำมาจากโลหะหรือพลาสติก สำหรับใครที่ครอบครองรถยนต์ที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนรถถือว่าผิดกฎหมาย

ป้ายทะเบียนรถยนต์ มีอะไรบ้าง แบบไหนผิดกฎหมาย แบบไหนถูกกฎหมาย

ป้ายทะเบียนรถยนต์ ป้ายทะเบียรถยนต์ (Vehicle registration plate) คือ แผ่นป้ายที่ทำจากโลหะหรือพลาสติก เพื่อใช้ในการระบุตัวตนของรถยนต์ หรือ ยานพาหนะทางบกประเภทอื่นๆ โดยจะใช้ เลขทะเบียนรถ เป็นการระบุเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบและไม่เกิดกรณีเลขซ้ำกัน