ประกันรถที่ไหนดี

ประกันรถ รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ | เช็คราคา ประกันภัยรถยนต์ ที่ไหนดี Pantip

ประกันรถ ประกันรถ คือ ประกันภัยที่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากการใช้ รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ รถเก๋ง รถกระบะ รถบรรทุก ฯลฯ ซึ่งจะมีการทำข้อตกลงและทำสัญญาเพื่อออกใบกรมธรรม์ประกันภัย โดยเรียกว่า ผู้เอาประกันภัย กับ ผู้รับประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัย จะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยให้กับบริษัทประกันภัย เป็นจำนวนเงินตามที่ได้กำหนดเอาไว้