ประกันภัยรถยนต์ประเภท2+

ประกันรถมีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีข้อดี-ข้อเสีย แตกต่างกันอย่างไร ?

ประกันรถมีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีข้อดี-ข้อเสีย แตกต่างกันอย่างไร ? ประกันรถมีกี่ประเภท เคยไหมครับเวลาจะซื้ออะไรสักอย่างเราจะต้องไปค้นหาข้อมูลว่า ข้อดี-ข้อเสีย เป็นอย่างไร มีตัวอื่นมาเปรียบเทียบไหม ที่ราคาเท่าๆกัน ในฐานะเราเองเป็นลูกค้า ย่อมมีสิทธิในการสอบถามและค้นหาข้อมูลเพื่อได้ของที่ดีที่สุดมา