ประกันภัยรถยนต์ชั้น2+ ฉบับเต็ม

ประกันชั้น2+ ฉบับเต็ม

ประกันภัยรถยนต์ชั้น2+ ฉบับเต็ม ประกันชั้น 2+ หรือ ประกันชั้น 2 Plus  คือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่ต่อยอดมาจาก ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2  ที่ให้ความคุ้มครองกับผู้เอาประกันเพิ่มเติม  โดยเป็นการซื้อเพิ่ม และในกรมธรรม์จะระบุความคุ้มครองเพิ่มจากสัญญาหลัก ที่มีอยู่เดิม