ต่อใบขับขี่

ต่อใบขับขี่รถยนต์ ใช้เอกสารอะไรบ้าง อบรมกี่ชั่วโมง ปี 2561 | กรมขนส่งทางบก

ต่อใบขับขี่ ใบขับขี่จะมีวันหมดอายุที่ระบุไว้บนบัตร เมื่อหมดอายุทุกคนจะมีหน้าที่นำบัตรที่หมดอายุไป ต่อใบขับขี่ เพื่อใช้สำหรับแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อขอตรวจดูได้ตลอดเวลา ซึ่งหลายคนมักปล่อยปะละเลยเพราะคิดว่าเดี๋ยวค่อยทำ ว่างค่อยไปทำจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ เพียงเพราะคิดแบบนี้ก็อาจทำให้คุณต้องเสียเวลามากขึ้น

ใบขับขี่ | สอบใบขับขี่ ใบขับขี่หมดอายุ หาย ทำ ต่อ ได้ที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง

ใบขับขี่ ใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ คือ ใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมาย เพื่อนยืนยันว่า บุคคลที่มีใบขับขี่ในครอบครองเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการขับขี่ และได้รับอนุญาตให้สามารถขับขี่ถูกต้องตามกฎหมาย อาทิเช่น ใบขับขี่รถยนต์ ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ใบขับขี่รถรับจ้าง