จุดบอดของรถ

5 จุดบอดที่ควรระวังเป็นพิเศษเมื่อขับรถยนต์

5 จุดบอดที่ควรระวังเป็นพิเศษเมื่อขับรถยนต์ แม้ว่ารถยนต์จะถูกออกแบบมาอย่างดีมากแล้ว แต่ว่าการขับขี่ก็ยังมีจุดบอดที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ สิ่งสำคัญคือ ผู้ขับขี่ต้องพึงระมัดระวังให้มากที่สุด เพราะการมองเห็นสิ่งบดบังสามารถช่วยลดอุบัติเหตุได้ ดังนั้นเรามาดูกันว่า 5 จุดบอดที่ควรระวังเป็นพิเศษเมื่อขับรถยนต์ มีอะไรบ้าง