คันเร่ง

คันเร่งไฟฟ้า กล่องคันเร่งไฟฟ้า ECU SHOP ดีไหม เปรียบเทียบราคา

คันเร่งไฟฟ้า กล่องคันเร่งไฟฟ้า คันเร่งไฟฟ้า คือ กล่องคันเร่งไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำหน้าที่หลอกสัญญาณของตำแหน่งการกดคันเร่ง และจะส่งไปยังกล่อง ECU เพื่อนำไปประมวลผลในการเร่งเครื่องยนต์ ยกตัวอย่างเช่น ปกติเมื่อเราเหยียบคันเร่งลงไปคันเร่งจะไล่ระดับตามลำดับ คือ 0 1 2 3 4 5 6 … 100% ตามการเหยียบกดคันเร่งลงไปในรูปแบบไฟฟ้า