ขับรถเร็ว

6 พฤติกรรมอันตรายขณะขับรถเร็วที่ผู้ขับขี่เผลอทำโดยไม่รู้ตัว

6 พฤติกรรมอันตรายขณะขับรถเร็วที่ผู้ขับขี่เผลอทำโดยไม่รู้ตัว สวัสดีครับเพื่อนๆ ถ้าเราพูดถึงอุบัติเหตุคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นกับตนเอง เพราะอุบัติเหตุย่อมเกิดการบาดเจ็บและการสูญเสีย เหตุผลของการเกิดอุบัติเหตุก็มีหลายปัจจัยแต่จะยกมา 6 พฤติกรรมอันตรายขณะขับรถเร็วที่ผู้ขับขี่เผลอทำโดยไม่รู้ตัว อาทิเช่น การขาดสติของคนขับ ความประมาทของผู้ขับขี่ ความไม่พร้อมของรถยนต์