กล้องหน้ารถ

กล้องหน้ารถยนต์เสีย ขับรถไปเกิดอุบัติเหตุ ประกันจ่ายไหม

กล้องหน้ารถยนต์เสีย ก่อนจะทำประกันภัยรถยนต์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัยมักจะถามเสมอว่า รถยนต์ของเรามีการติดกล้องหน้ารถไว้หรือไม่ เพราะถ้าเราติดกล้องหน้ารถยนต์ทางบริษัทประกันภัยจะมีส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 5-10% ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ โดยเราจะต้องถ่ายรูปการติดกล้องหน้ารถยนต์ของเราเพื่อเป็นหลักฐานว่าเราได้มีการติดกล้องจริงๆ และจะต้องติดกล้องไว้ตลอดเวลาเพื่อบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ