028019000 [email protected]
เทคนิคการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ในช่วงเวลารถติด

เทคนิคการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ในช่วงเวลารถติด

เทคนิคการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ในช่วงเวลารถติด ปัจจุบันประเทศไทยมีรถวิ่งอยู่บนท้องถนนไม่น้อยกว่า 40 ล้านคัน โดยเฉพาะเมืองหลวง นั่นก็คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ยิ่งช่วงเช้าหรือช่วงเย็น มักจะมีการจราจรติดขัดในหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์...