028019000 [email protected]

ไฟไหม้รถ


ไฟไหม้รถ ประกันชั้น1 จ่ายไหม

สวัสดีครับเพื่อนๆ ในกรณีก่อนที่ผมแนะนำไปเกี่ยวกับ น้ำท่วมรถ ประกันชั้น1 จ่ายไหม วันนี้เรามาดูกันครับว่า ไฟไหม้รถ ประกันชั้น1 จ่ายไหม ซึ่งเป็นเรื่องที่คนไหนคิดจะทำ ประกันภัยรถยนต์ จะต้องอ่านก่อนเลย เพราะกรณีเช่นนี้อาจจะทำให้รถของคุณเสียหายทั้งคันและไม่สามารถนำกลับมาคืนสภาพได้อีกด้วย

สำหรับ ไฟไหม้รถ ประกัน จะดูจาก 2 กรณี ดังนี้

  • กรณีแรก รถได้รับความเสียหายอย่างหนัก ซึ่งบริษัทประกันจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงินเอาประกัน ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยภาษาประกันมักจะเรียกว่า รถยนต์เสียหายโดยสิ้นเชิง หมายถึง รถยนต์คันเอาประกันได้รับความเสียหายจนไม่อาจจะซ่อมเป็นสภาพเดิมได้ หรือ เสียหายมากกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในตลาดรวม ณ เวลาเกิดเหตุ หากว่าทุนประกันภัยของผู้เอาประกันต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ ต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัทประกันทันที เนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายของบริษัทเกินกว่าทุนประกัน ซึ่งถือว่าการคุ้มครองรถยนต์คันเอาประกันถือเป็นอันสิ้นสุด
  • กรณีที่สอง รถยนต์ได้รับความเสียหายบางส่วน ไม่ถึงกับเสียหายโดยสิ้นเชิง บริษัทประกัน และ ผู้เอาประกัน อาจจะต้องตกลงกันเพื่อให้มีการดำเนินการซ่อมแซมรถ หรือทำการเปลี่ยนรถยนต์ที่มีสภาพใกล้เคียงกัน หรือ มูลค่าใกล้เคียงกัน รวมไปถึง อุปกรณ์ของรถยนต์ หรือว่า จะชดใช้เป็นจำนวนเงินเพื่อทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นได้

เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆ ไฟไหม้รถ ประกันชั้น1 จ่ายไหม ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า จ่ายแน่นอนครับ ไม่ว่ารถจะเกิดไฟไหม้จากสาเหตุความไม่สมประกอบของรถยนต์ การชำรุดของอะไหล่ การสึกหรอ ฯลฯ ถือเป็นความเสียหายจากรถยนต์ที่เกิดการไฟไหม้รถ ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองด้านการ สูญหาย และ ไฟไหม้รถ ทางบริษัทประกันจะต้องเข้ามารับผิดชอบตามเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

แนะนำโดย : www.easyinsurebroker.com