028019000 [email protected]

แจ้งเปลี่ยนสีรถ

กฎหมายเกี่ยวกับรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตราที่ 13 รถใดที่จดทะเบียนแล้ว หากมีการเปลี่ยนสีรถจะต้อง แจ้งเปลี่ยนสีรถ กับนายทะเบียนภายใน 7 วัน เริ่มนับตั้งแต่วันที่ทำการเปลี่ยนสีรถไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม หากเจ้าของรถไม่ไปแจ้งเปลี่ยนสีรถถ้าเกิดเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก เรียกตรวจขึ้นมาแล้วสีของรถไม่ตรงกับเล่มทะเบียนรถจะถูกจับปรับทันที

แจ้งเปลี่ยนสีรถยนต์ ปัจจุบันนี้ใช้เอกสารไม่เยอะเท่าสมัยก่อน เนื่องจากว่ามีการเชื่อมข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ทำให้สมัยนี้การเปลี่ยนสีรถ มีให้เห็นกันบ่อยๆ แต่ถ้าใครไม่อยากต้องมาทำสีรถใหม่หรือต้องมาทำการแจ้งเปลี่ยนสีรถ แนะนำว่าให้แจ้งตอนจองรถเลยว่าเราต้องการสีอะไร แล้วก็คุยเรื่องค่าใช้จ่าย ซึ่งก็อยู่ประมาณ 20,000 – 50,000 บาท

แจ้งเปลี่ยนสีรถใช้เอกสารอะไรบ้าง

การแจ้งเปลี่ยนสีรถ จะต้องใช้เอกสารเพื่อเป็นหลักฐานเกี่ยวกับรถคันนั้นๆ ว่ามีการจดทะเบียนอยู่จริง เล่มทะเบียนรถออกจากกรมการขนส่งทางบกจริง ไม่ใช่รถเถื่อนหรือรถที่ถูกขโมยมาแล้วนำมาแจ้งเปลี่ยนสีเพื่อหลบหนีคดี หรือรถคันนั้นมีคดีติดมาหรือไม่ เมื่อตรวจสอบแล้วข้อมูลได้รับความโปร่งใส ก็สามารถทำได้เลยโดยใช้เอกสารดังนี้

 1. คู่มือจดทะเบียนรถ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. หลักฐานการเปลี่ยนสีรถ เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าจ้างทำสีรถ ( แจ้งเปลี่ยนสีรถไม่มีใบเสร็จ อาจจะยุ่งยากกว่านิดหน่อยน่ะเพราะต้องกรอกแบบแก้ไขสีรถด้วยตนเอง)
 4. ใบคำร้องแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถ
 5. แบบแก้ไขสีรถด้วยตนเอง (กรณีเจ้าของรถทำสีเอง)

แจ้งเปลี่ยนสีรถทำยังไง

 1. เดินทางไปที่กรมการขนส่งทางบก
 2. ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานที่เตรียมมา เพื่อรับบัตรคิวในการนำรถเข้ารับการตรวจสอบ
 3. ยื่นตรวจสอบคำขอพร้อมหลักฐาน แนบไปกับใบประเมินผลผ่านการตรวจสอบสีรถ
 4. ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ
 5. รอรับเอกสารคืนจากนายทะเบียน คือ เล่มทะเบียนรถและใบเสร็จการชำระเงิน

แจ้งเปลี่ยนสีรถเสียเท่าไหร่

นอกจากจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำสีรถ ผู้แจ้งเปลี่ยนสีรถจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมให้แก่นายทะเบียน ในเรื่องของการตรวจสอบสภาพรถและการดำเนินการปรับเปลี่ยนข้อมูลในเล่มทะเบียนรถ เมื่อได้รับเล่มทะเบียนกับใบเสร็จรับเงินจากกรมการขนส่งทางบกถึงจะเรียกได้ว่าเสร็จสิ้น

 1. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสภาพรถ 50 บาท
 2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับเปลี่ยนข้อมูลในเล่มทะเบียน 50 บาท

(รวมเสียเงินทั้งหมดราคา 100 บาท)

เปลี่ยนสีรถต้องแจ้งภายในกี่วัน

หากมีการเปลี่ยนสีรถไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม เจ้าของรถจะต้องนำรถไปตรวจสภาพและนำหลักฐานที่แนะนำไปข้างต้นเข้ารับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก โดยจะต้องแจ้งภายใน 7 วันหลังจากมีการเปลี่ยนสีรถ หากไม่ไปแจ้งตามที่กรมขนส่งทางบกกำหนด จะต้องเสียค่าปรับตามดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ดังนั้นรีบแจ้งรีบเสร็จรับรองว่าใช้เวลาแปปเดียวเองครับ ถ้าไม่ว่างจริงๆก็เขียนใบมอบอำนาจให้คนอื่นไปแจ้งให้ก็ได้นะครับ แต่ต้องใช้เอกสารของคนที่ไปแทนเราด้วยนะ เช่น บัตรประชาชน

เปลี่ยนสีฝากระโปรงรถต้องแจ้งเปลี่ยนสีรถหรือไม่

กฎหมายไม่ได้ระบุว่าการเปลี่ยนสีรถจุดใดจุดหนึ่งจะต้องไปแจ้งเปลี่ยนสีรถ ทันทีแต่กฎหมายระบุว่าการเปลี่ยนแปลงสีรถเกิน 30% เมื่อประเมินจากทั้งตัวรถจะต้องแจ้งกับกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นแจ้งเปลี่ยนสีกับ ตรอ. ไม่ได้ และการเปลี่ยนสีฝากระโปรงรถ หรือกระโปรงท้ายรถ ให้เป็นอีกสีที่แตกต่างไปจากสีเดิมที่จดทะเบียนไว้ หรือพูดง่ายๆก็ที่เห็นตามรถแต่งซิ่งทั่วไป อย่าลืมไปจดแจ้งเป็นรถสองสี หรือรถทูโทน ซึ่งถ้าใครไม่แจ้งจะมีความผิดตาม พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 13,มาตรา 60 โทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆ ข้อมูลที่ผมนำมาแนะนำผมอัพเดทใหม่ที่สุดแล้วนะครับ เพื่อให้เพื่อนๆปรับความเข้าใจและสามารถนำไปบอกเพื่อนหรือญาติสนิทมิตรสหาย ที่ยังไม่ยอมไปจดแจ้งเปลี่ยนสีรถให้ไปแจ้งนะครับ ไม่อย่างนั้นเขาจะมีความผิดตามกฎหมายเลยนะ อย่างน้อยก็ถือเป็นความดีที่เราได้ตักเตือนคนรอบข้าง ถ้าบทความนี้มีประโยชน์ก็ช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ ^^


แนะนำโดย : Easyinsure