028019000 [email protected]

เป้าหมายและพันธกิจ

บริษัท อีซี่ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด
โบรกเกอร์ประกันภัย อันดับ 1 ของประเทศไทย

“ดูแลด้วยใจ ประกันภัย ง่ายนิดเดียว”

อีซี่ อินชัวร์ โบรกเกอร์

 เป้าหมายและพันธกิจ บริษัท อีซี่ อินชัวร์โบรกเกอร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ลงวันที่ 4 มีนาคม 2548 เลขที่ ว00006/2548 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนเป็นเงินจำนวน 40,000,000 บาท (ชำระเต็มจำนวน) ในยุคเริ่มแรกขององค์กร อีซี่ ฯ ได้รับการกล่าวขานว่าเป็น”โบรกเกอร์ ประกันภัยรถยนต์ ผ่อนได้แห่งแรกของเมืองไทย”

เพราะทางบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการประกันภัย พร้อมทั้งส่งเสริมให้สังคมไทย เข้าถึงประกันภัยได้ง่าย ทางบริษัทจึงได้เริ่มโฆษณาทางสื่อต่างๆ เช่น โทรศัพท์, วิทยุ, สื่อสิ่งพิมพ์, Internet และ Social Network ต่างๆ จนทำให้เราเป็นโบรกเกอร์ประกันภัยแห่งแรกที่ใช้สื่อโฆษณา เพื่อให้สังคมได้รู้ถึงประโยชน์และตระหนักถึงความจำเป็นในการทำประกันจนทำให้เราได้รับ การคัดเลือกให้เป็น “บริษัทนายหน้าวินาศภัย ประเภทนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ติดต่อกันถึง 5 ปีซ้อน”และเป็นบริษัทเดียวที่ทำได้ ณ ขณะนี้ด้วยความตั้งใจ และจริงใจในการให้บริการจนเป็นที่มาของสโลแกนที่ว่า

“ดูแลด้วยใจ ประกันภัย ง่ายนิดเดียว”

ทางบริษัทมีบริการประกันภัยต่างๆ ไว้เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
เช่น ประกันภัยรถยนต์, ประกันภัยการเดินทาง, ประกันภัยอัคคีภัย, ประกันสุขภาพ, ประกันภัยการขนส่ง รวมถึงประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

บริษัท อีซี่ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด
เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยที่มีกรมธรรม์ประเภทต่างๆ ไว้บริการลูกค้าครบวงจร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

เราบริการรับประกันภัยรถยนต์ทั้งสองรูปแบบ คือ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.รถยนต์) และ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ อาทิเช่น ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1, 2+, 3+, ประกันชั้น 2 และ 3 พร้อมรับประกันมากกว่า 30 บริษัทประกันภัยชั้นนำทั่วประเทศ

2. กรมธรรม์อัคคีภัยและสรรพภัย

การประกันอัคคีภัย คือ การประกันภัยเกี่ยวกับทรัพย์สิน โดยจะให้ความคุ้มครองในรูปแบบ “ระบุภัย (Named Peril)” หมายถึง ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเนื่องมาจากภัยที่ระบุไว้เท่านั้น ส่วนการประกันสรรภัย คือ การประกันภัยความเสี่ยงภัยที่จะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน (IAR) ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินที่เอาประกันภัยซึ่งได้รับความเสียหายทางกายภาพโดยอุบัติเหตุใด ๆ ที่มิได้ระบุยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัย

3. กรมธรรม์ประกันภัยขนส่ง

การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง คือ การประกันภัยความเสียหายต่อเรือและทรัพย์สินหรือสินค้าที่อยู่ในระหว่างขนส่งทางทะเล และขยายความคุ้มครองไปถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นขณะส่งสินค้าทางอากาศ ทางรถไฟ และขนส่งทางบก ที่ต่อเนื่องจากการขนส่งทางทะเลอีกด้วย

4. กรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ด<br />

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Insurance) คือ  การประกันวินาศภัยประเภทหนึ่ง ที่ให้ความคุ้มครองนอกเหนือจาก ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง ประกันอัคคีภัย ซึ่งประกันภัยเบ็ดเตล็ดมีความหมายที่กว้างมากๆ จึงแบ่งออกเป็น 4 หมวดหลักๆดังนี้

  1. ความคุ้มครองเกี่ยวกับตัวบุคคล
  2. ความคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สิน
  3. ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
  4. ความคุ้มครองเกี่ยวกับภัยอื่นๆ

ที่ตั้งบริษัทของเรา

บริษัท อีซี่ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด

เลขที่ 48/4 หมู่ 17 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10170

——————————

โทรศัพท์ : 02-801-9000
โทรสาร : 02-801-9099
Email : [email protected]

บริษัท อีซี่ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด
(ตัวแทน สาขาชลบุรี )

เลขที่ 56/32 หมู่ 6 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จ.ชลบุรี 20000

——————————

โทรศัพท์ : 038-799-857-9
โทรสาร : —————-
Email : [email protected]

บริษัท อีซี่ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด
(ตัวแทน สาขามหาชัย )

เลขที่ 25/574 หมู่ 3 หมู่บ้านมหาชัยเมืองทอง ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

——————————

โทรศัพท์ : 034-871-300
โทรสาร : ————–
Email : [email protected]

ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และประกันชีวิต

อีซี่ อินชัวร์ โบรกเกอร์ประกันภัย ได้รับอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิต  โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535

รางวัลผลงาน การันตีคุณภาพ

รางวัลมาตรฐานการจัดการเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบการ ประจำปี 2553

บริการหลังการขาย

1. Claim Care Center เป็นศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง
2. รถยนต์ทดแทนระหว่างซ่อม สำหรับลูกค้าที่ทำประกันภัยรถยนต์ ประเภท1(ตามเงื่อนไขของบริษัท)
3. Messenger Service
4. ฟรี บริการรับต่อภาษีรถยนต์ประจำปี สำหรับลูกค้าที่ทำประกันประเภท1(ตามเงื่อนไขของบริษัท)
5. ลูกค้าสามารถเลือกชำระเบี้ยประกัน ได้ทั้งเงินสดและบัตรเครดิต หรือแบ่งชำระ 0% (ไม่มีดอกเบี้ย)

ข้อกำหนดของบริษัท : เพื่อนๆสามารถนำบทความภายในเว็บไซต์ไปเผยแพร่ได้ โดยต้องขอหรือได้รับอนุญาติ จากทาง Easyinsurebroker.com ก่อนเท่านั้น กรณีนำบทความดังกล่าวไปเผยแพร่แล้ว ต้องอ้างอิงกลับมายังเว็บไซต์ Easyinsurebroker.com โดยการทำ Link มาที่เว็บไซต์ของเราเสมอ

Easyinsurebroker.com เป็นเว็บไซต์เครือข่ายภายใต้การดูแลของ บริษัท อีซี่ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ : [email protected]