028019000 [email protected]

เบอร์ฉุกเฉิน

เบอร์ฉุกเฉิน

เบอร์ฉุกเฉิน หรือ เบอร์สายด่วน เป็นเบอร์หน่วยงานที่สามารถช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เราได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ดังนั้นเราจะต้องมีติดรถหรือติดโทรศัพท์เอาไว้บ้าง หรือถ้าจำได้บ้างก็เป็นเรื่องที่ดี เพราะถ้าหากเราไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์เบื้องหน้าได้ เราจะต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานเหล่านี้ เพราะหน่วยงานเหล่านี้จะมี เจ้าหน้าที่ชำนาญการเฉพาะทางที่คอยให้ความช่วยเหลือเราได้ ดังนั้นเรามาดูว่า มีหน่วยงานไหนบ้าง และเบอร์ติดต่อหน่วยงานเหล่านี้เบอร์อะไร เราไปดูกันเลย

สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย

แจ้งเหตุด่วน – แจ้งเหตุร้ายทุกชนิด โทร 191
แจ้งอัคคีภัย สัตว์เข้าบ้าน โทร 199
ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท โทร 1146
สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว โทร 1155
ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ โทร 1192
กองปราบปราม โทร 1195
อุบัติเหตุทางน้ำ กองบัญชาการตำรวจ โทร 1196
สายด่วนกรมเจ้าท่า, เหตุด่วนทางน้ำ โทร 1199
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โทร 02-241-2051
กรมควบคุมมลพิษ โทร 1650
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร 1784
ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี โทร 02-298-2387, 086-130-2386

สายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉิน/กู้ชีพ/กู้ภัย

ศูนย์ประชาบดี แจ้งคนหาย โทร 1300
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร 1356
หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล โทร 1554
ศูนย์ร้องทุกข์กรุงเทพมหานคร โทร 1555
ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โทร 1646
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โทร 1669
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โทร 192

สายด่วนบริการทางการแพทย์

สายด่วนยาเสพติด กรมการแพทย์ โทร 1165
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โทร 1330
ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร 1367
สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร 1556
สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย โทร 02-251-0385, 02-251-0582
สายด่วนศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย โทร 1666
สายด่วนกรมสุขภาพจิต โทร 1667

สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุเกี่ยวกับสาธารณูปโภค

การไฟฟ้านครหลวง โทร 1130
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร 1129
การประปานครหลวง โทร 1125
การประปาส่วนภูมิภาค โทร 1662
ชลประทานบริการประชาชน โทร 1460

สายด่วนติดต่อหน่วยงานราชการ

ศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชน โทร 1111
วุฒิสภา โทร 1102
กรมศุลกากร โทร 1164
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โทร 1166
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โทร 1171
ศูนย์บริการข่าวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา โทร 1182
สายด่วนประกันภัย โทร 1186
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร 1362
สายด่วนศาลปกครอง โทร 1355
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน โทร 02-547-1806
กรมการค้าต่างประเทศ โทร 1385
สำนักงานประกันสังคม โทร 1506
กรมการปกครอง สำนักทะเบียนราษฎร์ โทร 1548
ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทร 1567
กระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
กระทรวงพลังงาน โทร 02-129-3344
ศูนย์บริการร่วม กระทรวงพลังงาน โทร 02-140-7000
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร 1672
ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา โทร 1676
กรมการจัดหางาน โทร 1694
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง โทร 1689
กรมสรรพสามิต โทร 1713
กระทรวงวัฒนธรรม โทร 1765

สายด่วนติดต่อธนาคาร/สถาบันการเงิน

ธนาคารออมสิน โทร 1115 , 02-299-8000
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โทร 1357 , 02-265-3000
ธนาคารกรุงเทพ โทร 1333 , 02-645-5555
ธนาคารกรุงไทย โทร 1551
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร 1572
ธนาคารทหารไทย โทร 1558
ธนาคารซิตี้แบงก์ โทร 1588
ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) โทร 1595
ธนาคารธนชาต โทร 1770
ธนาคารกสิกรไทย โทร 02-888-8888
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย โทร 02-626-7777
ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร 02-777-7777
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร 02-645-9000
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร 02-285-1555

สายด่วนสอบถามข้อมูลการขนส่ง

ตำรวจทางหลวง โทร 1193
ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร โทร 1197
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โทร 1348
บริษัท ขนส่ง จำกัด เรียก บขส. โทร 1490
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (ทางด่วน) โทร 1543
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โทร 1543
กรมการขนส่งทางบก โทร 1584
ศูนย์บริการประชาชนสายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586
การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร 1690
บริษัท โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จำกัด โทร 1126
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด โทร 1318
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การบินไทย โทร 02-545-3321
สำรองที่นั่ง การบินไทย (สำนักงาน สีลม) โทร 02-288-7000
สำรองที่นั่ง การบินไทย (สำนักงานหลานหลวง-ในประเทศ) โทร 02-356-1111
สำรองที่นั่ง การบินไทย (สำนักงานวิภาวดีฯ-ต่างประเทศ) โทร 02-545-3691
บริษัท บางกอก แอร์เวย์ จำกัด โทร 1771
สหกรณ์แท็กซี่สยาม โทร 1661
TAXI-RADIO โทร 1681
แอร์พอร์ต ลิงค์ โทร 02-131-5700 ต่อ 1301
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โทร 02-132-1888
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม การท่าเรือแห่งประเทศไทย โทร 02-269-3191, 02-269-3199
แผนกสื่อสาร การท่าเรือแห่งประเทศไทย โทร 02-269-3481, 02-269-3484
กรมการบินพลเรือน โทร 02-286-0506, 02-286-0594
การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร 02-621-8701
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRT รถไฟใต้ดิน) โทร 02-624-5200

สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุหรือสอบถามบริการโทรคมนาคม / เครือข่าย

TRUE โทร 1331
AIS โทร 1175
DTAC โทร 1678
TOT โทร 1100

สายด่วนบริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์

บริการสอบถามข้อมูลโทรศัพท์ BUG โทร 1113
บริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์  TOT โทร 1133
บริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์สมุดหน้าเหลือง โทร 1188

สายด่วนสำหรับแจ้งเหตุหรือสอบถามเรื่องอื่นๆ

สอบถามเวลามาตรฐานประเทศไทย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โทร 02-577-5100
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โทร 1545
สถานีวิทยุ จส.100 โทร *1808 (ฟรี) 1137 (มีค่าบริการ)
สถานีวิทยุ สวพ.91 โทร 1644
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน โทร 1677
สมาคมเสริมสร้างครอบครัว โทร 1761
ศูนย์พิทักษ์เด็ก เยาวชนและสตรี โทร 1192
ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ โทร 1359

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ สำหรับ เบอร์ฉุกเฉิน จากหน่วยงานต่างๆ อย่างน้อยก็จดจำเอาไว้ หรือ บันทึกไว้ในโทรศัพท์ สมุดโน้ต เวลาเกิดเหตุการณ์ สามารถนำมาใช้งานได้สะดวก และผมคิดว่าเป็นประโยชน์เบป็นอย่างมาก ชอบก็แชร์ไปบอกเพื่อนๆ ญาติๆ ได้นะครับ บอกเลยว่าเวลาเกิดเหตุ แค่เข้ามาอ่านก็สามารถนำเบอร์ไปติดต่อได้เลย

แนะนำโดย : www.easyinsurebroker.com