028019000 [email protected]

ผู้มีรายได้น้อย

ผู้มีรายได้น้อย

ผู้มีรายได้น้อย คือ ผู้ขาดรายได้หรือคนจน ที่มีเงินเลี้ยงชีพและครอบครัวไม่เพียงพอต้องการความช่วยเหลือ ทำให้ภาครัฐเล็งเห็นถึงความลำบากต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ที่มีรายได้น้อย จึงได้จัดตั้งโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเปิดรับการลงทะเบียนสำหรับผู้มีรายได้น้อย แต่ข้อมูลที่ให้กับประชาชนยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจ ทำให้การลงทะเบียนเงียบเหงาคนจนไม่กล้ามาตรวจสอบสิทธิ์

หลายคนจึงสงสัยว่าการเช็คสิทธิ์ว่าเราอยู่ในประเภทผู้มีรายได้น้อยหรือคนจนหรือไม่ ถ้าอยู่ต้องทำอย่างไรบ้างถึงจะได้รับเงินค่าเยี่ยวยา ใช้เอกสารอะไรบ้างในการยืนยันตัวตน สามารถทำได้ที่ไหนบ้าง สำหรับคนที่ลงทะเบียนรอบ 1 ไปแล้วสามารถอ่านได้เพราะเฟส 2 ที่เปิดให้ลงทะเบียนข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้ว

ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย

ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หลังจากที่รัฐบาลได้มีการจัดตั้งโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เมื่อปี พ.ศ.2559 เพื่อช่วยเหลือประชาชนคนจนที่มีีรายได้น้อย และจัดสวัสดิการต่างๆมากมาย โดยการนำเงินที่เก็บเงินภาษีประชาชนคนไทยมาช่วยเหลือคนละไม่เกิน 3,000 บาท กระทรวงการคลังจึงได้เปิดให้ผู้ที่มีรายได้น้อยตรวจรายชื่อของตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามที่ทางรัฐบาลกำหนดหรือไม่ โดยเปิดลงทะเบียนรอบแรกไปเมื่อวันที่ 3 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560 เพื่อขอรับสวัสดิการของรัฐบาล เรามาดูกันว่าผู้ที่มีสิทธิ์ในการลงทะเบียนต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

 1. ผู้มีรายได้น้อยต้องมีสัญชาติไทย
 2. ผู้มีรายได้น้อยต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือเกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2542
 3. มีสถานะว่างงาน ลงทะเบียนว่างงาน หรือมีรายได้ในปี พ.ศ.2559 รวมทั้งปีต้องไม่เกิน 100,000 บาท
 4. ไม่มีธุรกรรมหรือทรัพย์สินทางการเงิน อาทิเช่น เงินฝากธนาคาร , สลาก ธกส , สลากออมสิน , พันธบัตรรัฐบาล , ตราสารหนี้
 5. ถ้ามีเกี่ยวข้องกับทางการเงินจะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 31 ธัันวาคม 2559
 6. ไม่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย หรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์จะต้องเป็นไปตามที่ทางรัฐบาลกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเอาไว้

ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยใช้เอกสารอะไรบ้าง

มาถึงขั้นตอนการเตรียมเอกสาร แนะนำว่าการยื่นเอกสารจะต้องเตรียมเอกสารไว้ให้พร้อมเพื่อจะได้ไม่เสียเวลา และเพื่อสะดวกต่อการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ส่วนแบบฟอร์มสามารถไปขอรับได้กับหน่วยงานที่รับลงทะเบียนทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากหน่วยงานดังนี้

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีรายได้น้อย กับ กรมสรรพากร

กรมสรรพากรได้เปิดให้บริการทางเว็บไซต์ ตรวจสอบสิทธิการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในการเช็คสิทธิ์ผู้มีรายได้น้อย เป็นระบบค้นหาข้อมูลผู้มีสิทธิ์ในการลงทะเบียนคนจน หรือทำบัตรคนจนนั่นเอง แต่เรื่องของสวัสดิการและส่วนที่ต้องรับผิดชอบ ทางกรมสรรพากรไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นเมื่อลงทะเบียนระบบจะส่งข้อมูลไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสิทธิ์เพื่อกำหนดการจ่ายเงินสวัสดิการ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยมีดังนี้

 • ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศไทย
 • ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศไทย
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 50 เขต
 • สำนักงานคลังจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หน้าตาเป็นอย่างไร ?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เป็นบัตรสวัสดิการที่ภาครัฐออกมาเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 เป็นต้นไป สิทธิประโยชน์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีมากมายเลยทีเดียว แม้บัตรคนจนที่ถือจะเหมือนกัน แต่สิทธิของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ เพราะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละคนด้วย สามารถแบ่งได้ดังนี้

 • วงเงินสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเพื่อการศึกษา  วัตถุดิบเพื่อการทำเกษตรกรรม โดยสามารถใช้ได้กับร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านอื่นๆที่ทางกระทรวงพาณิชย์กำหนด
  • รายได้เกินกว่า 30,000 บาท/ปี วงเงิน 200 บาท/เดือน
  • รายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท/ปี วงเงิน 300 บาท/เดือน
 • วงเงินส่วนลดค่าครองชีพ
  • วงเงินค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนด 45 บาท/คน/ 3 เดือน
 • ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • วงเงินค่าโดยสารรถเมล์/รถไฟฟ้า 500 บาท/คน/เดือน
  • วงเงินค่าโดยสารรถ บขส. 500/คน/เดือน
  • วงเงินค่าโดยสารรถไฟ 500/คน/เดือน

เนื่องจากมีหลายคนที่มีรายได้เกินเกณฑ์และมาลงทะเบียน ผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวอิสระที่ไม่มีการเสียภาษีหรือนำเงินฝากธนาคาร ทำให้เป็นผู้มีรายได้น้อยทันที ส่วนตัวผมก็ว่าไม่ผิดที่คิดจะลงทะเบียน แต่เราคนไทยควรมีจิตสำนึกสักนิด เพื่อให้โอกาสกับคนจนจริงๆที่ไม่มีีรายได้ และค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงครอบครัวไม่เพียงพอได้ใช้สิทธิ์ ซึ่งมีให้เราเห็นกันเยอะมากในสังคมไทย อย่าใช้ช่องว่างทำร้ายคนไทยกันเองนะครับ คนไทยไม่รักกันแล้วใครจะมารักเรา ชอบกดแชร์เพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะครับ


แนะนำโดย : ประกันภัยรถยนต์
ขอบคุณภาพ : Mthai.com