028019000 [email protected]

ป้ายทะเบียนรถยนต์

ป้ายทะเบียรถยนต์ (Vehicle registration plate) คือ แผ่นป้ายที่ทำจากโลหะหรือพลาสติก เพื่อใช้ในการระบุตัวตนของรถยนต์ หรือ ยานพาหนะทางบกประเภทอื่นๆ โดยจะใช้ เลขทะเบียนรถ เป็นการระบุเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบและไม่เกิดกรณีเลขซ้ำกัน 

ดังนั้นป้ายทะเบียนรถ จึงทำมาจากอะลูมิเนียม ที่มีขนาด 13.5 x 6 นิ้ว พื้นหลังป้ายทะเบียนจะมีลักษณะสะท้อนแสง ตัวอักษรและตัวเลขจะถูกปั๊มนูนออกจากผิวหน้าป้ายทะเบียน จึงทำให้ด้านหลังของป้ายทะเบียนนั้นเว้าลงไปตามหมายเลขทะเบียนนั่นเอง

ในประเทศไทยจะมีรถที่วิ่งอยู่บนท้องถนนหลายประเภทด้วยกัน ดังนั้นในเมื่อรถมีหลายประเภท ป้ายทะเบียนรถยนต์ จึงมีหลายประเภทเช่นกัน สีป้ายทะเบียน แบบป้ายทะเบียนรถยนต์ มีกี่แบบ และแต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไร ใช้งานเหมือนกันไหม กรมการขนส่งทางบกออกให้เพื่อใช้เกี่ยวกับอะไร เรามาดูกันเลย 


ป้ายทะเบียนรถยนต์พื้นสีขาวสะท้อนแสง

ป้ายทะเบียนรถพื้นสีขาว สามารถแยกออกเป็น 3 ประเภท ด้วยกัน

🚗 ตัวอักษรสีดำ 🚗

ป้ายทะเบียนรถตัวอักษรสีดำ หมายถึง ป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง หรือที่เรียกว่า รถส่วนบุคคล แบ่งออกเป็น 2 แบบ

1. ตัวอักษรและตัวเลขอยู่ในบรรทัดเดียวกันส่วนจังหวัดจะอยู่ด้านล่าง ป้ายทะเบียนแบบนี้จะเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง อาทิเช่น รถเก๋ง รถยนต์ทั่วไป ที่ไม่ได้ใช้บรรทุกสิ่งของ

2. ตัวอักษรอยู่ด้านบนสุด ตรงกลางเป็นชื่อจังหวัดและตัวเลขอยู่ด้านล่าง แบบนี้จะเป็นป้ายทะเบียนของ รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

ป้ายทะเบียนรถตัวอักษรสีเขียว หมายถึง รถบรรทุกส่วนบุคคล โดยจะพบเห็นได้ทั่วไป อาทิเช่น รถกระบะ แต่ก็จะเห็น รถบรรทุกที่มีป้ายขาว แต่ตัวอักษรเป็นสีดำแสดงว่าตอนจดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก จดทะเบียนเป็นรถนั่งส่วนบุคคลจะไม่สามารถนำมาใช้ในการบรรทุกขนส่งได้ หากฝ่าฝืนแล้วเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบ สามารถจับปรับได้ทันที

🚐 ตัวอักษรสีน้ำเงิน 🚐

ป้ายทะเบียนรถตัวอักษรสีเขียว หมายถึง รถที่นั่งส่วนบุคคลที่มีมากกว่า 7 ที่นั่ง อาทิเช่น รถตู้ หรือ รถที่มีที่นั่งมากกว่าเจ็ดที่นั่ง


ป้ายทะเบียนรถยนต์ชนิดอื่นๆ  บ่งบอกลักษณะได้น่ะ

กฎหมายออกมาว่า รถคันไหนไม่มีป้ายทะเบียนถือว่ามีความผิดและจะถูกดำเนินตามกฎหมาย ดังนั้น รถทุกคันต้องมีป้ายทะเบียน เนื่องจากว่า สีของป้ายทะเบียนสามารถบ่งบอกการใช้งานและประเภทของรถได้ หากจะสังเกตง่ายๆก็คือ ถ้าพื้นหลังสีขาวสะท้อนแสง อาจจะเป็น รถยนต์ส่วนตัว หรือถ้าพื้นหลังสีเหลืองสะท้อนแสงอาจจะเป็นรถรับจ้างสาธารณะ แต่ปัจจุบันประเทศไทย กรมขนส่งทางบกได้ออกแบบป้ายทะเบียนรถยนต์อีกหลายชนิด มีอะไรบ้างเรามาดูกันเลย 

🚓 ป้ายสะท้อนแสง 🚓

ป้ายทะเบียนรถสีเหลืองสะท้อนแสง สามารถแยกออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. ตัวอักษรสีดำ หมายถึง รถยนต์รับจ้างสาธารณะบรรทุกโดยสารไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รถจักรยานยนต์รับจ้างทั่วไปก็จะใช้ป้ายสีนี้)

2. ตัวอักษรสีแดง หมายถึง รถยนต์รับจ้างทั่วไปตามต่างจังหวัด

3. ตัวอักษรสีน้ำเงิน หมายถึง รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง อาทิเช่น รถกระป๋อง รถกระป้อ

4. ตัวอักษรสีเขียว หมายถึง รถสามล้อรับจ้างทั่วไป

 • ป้ายทะเบียนรถสีเขียว ตัวอักษรสีขาวหรือสีดำ คือ รถที่ใช้ในการบริการธุรกิจ รถที่ให้เช่า
 • ป้ายทะเบียนรถสีส้ม ตัวอักษรสีดำ คือ รถบดถนน รถพ่วง หรือ รถที่ใช้ทางการเกษตร

🏎 ป้ายไม่สะท้อนแสง 🏎

 • ป้ายทะเบียนเป็นสีขาว ตัวอักษรสีดำ คือ รถของผู้แทนคณะทูต ซึ่งจะขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ท.ทหาร ตามด้วยรหัสประเทศ ขีด(-) ต่างๆ แล้วจึงเป็นเลขทะเบียนรถ อาทิเช่น ท-2560
 • ป้ายทะเบียนรถเป็นสีฟ้า  ตัวอักษรเป็นสีขาว คือ รถหน่วยงานพิเศษในสถานทูต สามารถแยกออกเป็น 3 ประเภท
  ตัวอักษร ก หมายถึง รถยนต์คณะผู้แทนทางกงศุล

  ตัวอักษร พ หมายถึง รถยนต์หน่วยงานพิเศษของสถานทูต
  ตัวอักษร อ หมายถึง รถยนต์องค์การระหว่างประเทศ หรือ ทบวงการชำนาญพิเศษแห่งสหประชาชาติ
 • ป้ายทะเบียนพื้นหลังกราฟฟิค หรือ ป้ายทะเบียนสีพื้นหลัง คือ ป้ายทะเบียนรถที่ใช้ในการประมูล หรือเรียกว่า ป้ายประมูล ส่วนใหญ่จะมีตัวเลขสวยๆ อาทิเช่น ตัวเลขตอง ตัวเลขสลับ เลขมงคล โดยจะเปิดประมูลตามหลักตัวอักษร หากใครสนใจสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ กองทุนเพื่อความปลอดภัย กรมขนส่งทางบก เพื่อหาข้อมูล วัน เวลาและสถานที่ในการจัดประมูลป้ายทะเบียนรถ 

🚌 ป้ายแดง 🚌

ป้ายแดง คือ ป้ายที่ออกเพื่อรับรองรถที่ออกใหม่และยังไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมาย โดยปัจจุบันสามารถใช้ป้ายแดงได้แค่ชั่วคราวหรือได้แค่ 30 วันเท่านั้น และต้องอยู่ในกฎระเบียบที่กรมขนส่งทางบกกำหนดไว้อีกด้วย


ติดป้ายทะเบียนรถยนต์ยังไงไม่ให้ผิดกฎหมาย

หากเพื่อนๆไม่รู้ว่าการติดแผ่นป้ายทะเบียนรถยังไงไม่ให้ผิดกฎหมาย ซึ่งมีการกำหนดลักษณะที่ถูกต้องของป้ายทะเบียนรถยนต์ โดยอาศัยอำนาจตาม พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ออกโดยกฎกระทรวง ดังนี้

 1. ป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ถูกต้องจะต้องมีขนาดแผ่นป้ายทะเบียน กว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 34 เซนติเมตร ขอบแผ่นป้ายจะต้องอัดเป็นรอยดุม และมีตัวอักษร ขส เป็นรอยดุมอยู่ที่มุมล่างด้านขวาของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และจะต้องมองเห็นได้อย่างชัดเจน
 2. แผ่นป้ายทะเบียนรถ จะต้องแบ่งออกเป็น 2 บรรทัด บรรทัดแรกจะเป็นหมายเลขทะเบียน ส่วนบรรทัดที่สองจะเป็นชื่อจังหวัดที่จดทะเบียน
 3. ในกรณีที่ใช้ตัวอักษาประจำหมวดครบหมดแล้ว สามารถใช้ตัวเลขอาราบิคขึ้นข้างหน้าตัวอักษร
 4. ตัวเลขและตัวอักษรในป้ายทะเบียนรถยนต์จะต้องสูงไม่น้อยกว่า 5.8 เซนติเมตร และกว้างไม่น้อยกว่า 3.1 เซนติเมตร ส่วนบรรทัดที่สองตัวอักษรจะต้องสูงไม่น้อยกว่า 2.1 เซนติเมตร และกว้างไม่น้อยกว่า 1.8 เซนติเมตร 

 


ป้ายทะเบียนรถยนต์ผิดกฎหมาย มีอะไรบ้าง

 1. ป้ายลายกราฟฟิคที่ไม่ได้ออกโดยกรมขนส่งทางบก
 2. ป้ายทะเบียนที่มีการดัดแปลงให้เปลี่ยนไปจากสภาพเดิม
 3. ป้ายทะเบียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น หรือไม่ใช่ภาษาไทย
 4. ป้ายทะเบียนรถยนต์ ที่มีการติดวัตถุบดบังตัวอักษรหรือตัวเลข ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจให้บดบัง
 5. ป้ายทะเบียนรถที่ทำขึ้นเอง หรือ ป้ายปลอม จะมีโทษทั้งจำทั้งปรับ เพราะเป็นการปลอมแปลงเอกสารราชการ

เรื่องของ ป้ายทะเบียนรถยนต์ อาจจะดูว่าเป็นเรื่องเล็กๆ แต่ปัญหาที่ตามมาจะเป็นเรื่องใหญ่มากๆ อาทิเช่น รถหาย ป้ายทะเบียนโดนขโมยไปทำการโจรกรรมหรือก่อเหตุอื่นๆ ซึ่งจะทำให้เจ้าของรถยนต์ซวยไปด้วยนั่นเอง ดังนั้นหากเจ้าของรถใช้รถอย่างถูกกฎหมายอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องดี แต่ถ้าใครยังไม่ถูกก็รีบแก้ไขให้โดยด่วนจะได้ไม่เดือดร้อนทีหลังนะครับ 

เรียบเรียงโดย : easyinsurebroker.com