028019000 [email protected]

ประกันการเดินทางในประเทศ

ปัจจุบันการซื้อความคุ้มครอง ประกันการเดินทางในประเทศ มีให้เลือกหลายรูปแบบ เช่น แบบรายวัน แบบรายเที่ยว และแบบรายปี แต่ละแบบจะมีความคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป นอกจากความคุ้มครองแล้ว เรื่องของราคาหรือค่าเบี้ยประกันภัย ก็เป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้เอาประกันภัยเช่นกัน ดังนั้นก่อนทำประกันเดินทางในประเทศจะต้องรู้อะไรบ้าง เพื่อให้ได้มาซึ่งความคุ้มค่ามากที่สุด มาดูกันเลยครับ

ซื้อประกันการเดินทางในประเทศแบบไหนดี

ก่อนที่เพื่อนๆจะไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับความคุ้มครองของประกันการเดินทางในประเทศแต่ละรูปแบบ เพื่อนๆจะต้องรู้ก่อนว่า ระยะเวลาในการเดินทางและความถี่ในการเดินทางบ่อยแค่ไหน เช่น บางคนเดินทางแบบไปและกลับเพียงเที่ยวเดียว บางคนเดินทางหลายรอบใน 1 วัน บางคนเดินทางหลายรอบใน 1 ปี ความคุ้มค่าของแต่ละรูปแบบจึงไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนนั่นเอง

ประกันการเดินทางในประเทศคุ้มครองอะไรบ้าง

สำหรับความคุ้มครองของ ประกันการเดินทางในประเทศ ส่วนใหญ่จะมี 2 แผนประกันให้เลือก คือ แผนคุ้มครองกรณีเสียชีวิต และการสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ พร้อมค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ส่วนอีกแผนจะมีความคุ้มครองเพิ่มเติม คือผลประโยชน์ชดเชยการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินจากอุบัติเหตุ ดังนั้นเพื่อนๆจะต้องตัดสินใจว่าความคุ้มครองของแผนที่ 1 เพียงพอหรือไม่ ถ้าไม่เพียงพอก็ต้องซื้อเป็นแผนที่ 2 เพื่อความคุ้มครองที่คุ้มค่านั่นเอง

ประกันการเดินทางในประเทศที่ไหนดี

บริษัทประกันภัยที่รับประกันเดินทางในประเทศ และได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ได้แก่ cigna, ไทยวิวัฒน์, aig, msig, axa, allianz และ aia หลายคนถามผมเข้ามาว่า “ประกันการเดินทางในประเทศบริษัทไหนดี” ผมเองก็ถามกลับไปว่า คุณเดินทางรูปแบบไหน บ่อยไหม ต้องการความคุ้มครองประมาณไหน เพราะแต่ละคนที่ติดต่อเข้ามา 02-801-9000 ผมก็แนะนำแต่ละคนแตกต่างกัน เพราะเท่าที่ฟังความคิดเห็นมา แต่ละคนจะมีความต้องการเกี่ยวกับความคุ้มครองและราคาถูกๆเป็นหลัก

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : ประกันการเดินทางที่ไหนดี เปรียบเทียบแบบเจาะลึก ฉบับปี 2019

สรุปสำหรับการซื้อ ประกันการเดินทางในประเทศ ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ให้ดูในเรื่องระยะเวลา ระยะทาง และความถี่ในการเดินทาง ก่อนที่จะไปเปรียบเทียบราคาและความคุ้มครองของแต่ละบริษัท เพราะจะทำให้เพื่อนๆตัดสินใจได้ง่ายขึ้น และจะทำให้ความคุ้มครองและราคาเหมาะสมกับผู้เอาประกันภัยและรู้สึกถึงความคุ้มค่ามากที่สุดนั่นเองครับ