028019000 [email protected]

ธนชาตประกันภัย

ธนชาตประกันภัย เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีอัตราเติบโตทางด้านการประกันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเริ่มแรก เปิดให้บริการในวันที่ 22 เมษายน พ. ศ. 2545 ส่วนใหญ่เราจะรู้สึกรู้จักในนามของธนาคารธนชาต ซึ่งเป็นธนาคารที่มีเปิดใหม่ มีสัญลักษณ์สีส้ม

โดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทางธนาคารมีการพัฒนาบริการในเครือ ทั้งด้านการเงิน และการประกันภัย จึงมีอัตราเติบโตและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในประเทศไทย จะเห็นได้จากบริการทางด้านการเงินต่างๆที่มีการเปิดตัวออกมาให้เลือกหลายรูปแบบ ไม่เพียงแค่การรับฝากเงิน การเทรดหุ้นเท่านั้น แต่ยังมีด้านสินเชื่อต่างๆที่เติบโต รวมทั้งบริการประกันภัยที่ปัจจุบันได้รับการยอมรับจากผู้ทำประกัน

สำหรับช้อมูลล่าสุดที่สามารถสร้างการรับรู้ได้อย่างดี เพราะ ล่าสุดทางธนชาตมีการผนึกกำลังกับธนาคารทหารไทย เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางด้านธุรกิจ และถ้าย้อนกลับไปในช่วงปี 2017 เราจะพบว่ากลุ่มทุนธนชาต สามารถกวาดรางวัลด้านการบริหารกิจการทั้งในและต่างประเทศ ส่วนหนึ่งมาจากกลุ่มบุคลากรภายในองค์กร มีความโดดเด่น มีผลงานที่ดีอย่างชัดเจน ทั้งเรื่องสินเชื่อรถ การประกันรถยนต์ ด้านการลงทุน

หรือการให้ความสำคัญในการทำ CSR ที่มีความโดดเด่น จนเป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้า และยังปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ในด้านการโฆษณาโดยใช้กระแสดิจิตอลทรานฟอร์เมชั่นนำมาปรับปรุงภาพลักษณ์ของธนาคาร ควบคู่กับการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้เกิดความพึงพอใจที่สุด โดยทางกลุ่มธนาคารธนชาติไม่ได้มุ่งเน้นเพียงผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีความรับผิดชอบต่อสังคม

จึงเป็นจุดที่ทำให้ประสบความสำเร็จ เห็นได้จากหนึ่งในบริการที่ทางบริษัทสามารถทำผลงานได้ดีคืนนี้กลุ่มธนชาตประกันภัย ซึ่งในพ.ศ. 2540 ทางกิจการได้แยกกิจการเงินทุนออกอย่างชัดเจน โดยให้ทางบริษัท เงินทุนธนชาต จำกัด(มหาชน) ดำเนินการในด้านการก่อตั้งบริษัทธนาคารประกันชีวิตจำกัด

และ บริษัทธนชาตประกันภัย จำกัดซึ่งถ้าเราศึกษาโครงสร้างของทางบริษัทจะพบว่า มีในส่วนของกลุ่มทุนที่เน้นการลงทุนทางการเงินของทางธนาคาร กับกลุ่มหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจในด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และเป็นที่ปรึกษาการลงทุนรวมทั้งบริการหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลุ่มลิสซิ่ง

และยังมีอีกหลายส่วนที่เป็นองค์ประกอบของทางธุรกิจจึงทำให้เราสามารถมั่นใจได้ว่า การดำเนินธุรกิจที่เน้นการบริหาร เข้าถึง เข้าใจ กลุ่มผู้บริโภค เป็นจุดเด่นให้กับภาคบริการของทางบริษัท พร้อมทั้งมีความมั่นคงทางการเงิน จึงทำให้การดูแลบริหารจัดการด้านการประกันภัยมีมาตรฐานในระดับสากล

ธนชาตประกันภัยดีไหม

การเลือก ธนชาตประกันภัย ให้ดูแลบริการประกันสำหรับท่านที่สนใจ จึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เราสามารถมั่นใจได้ว่า ความมั่นคงทางธุรกิจและการบริการของวิสัยทัศน์ผู้บริหาร ที่เข้าใจกลุ่มผู้บริโภค จะทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการ รวมทั้งความใส่ใจในการดูแลกลุ่มลูกค้า จะทำให้เราได้รับความสะดวกสบาย และการดูแลหลังการขายที่ดี

ในส่วนนี้เอง จึงทำให้การเลือกซื้อประกันของทางกลุ่มทุนธนชาต เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผู้บริโภคยุคใหม่ เริ่มให้ความสนใจ เพื่อเลือกฉีกแนวบริการประกันในรูปแบบเดิม ๆ ที่มักมีปัญหาและอาจไม่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้สนใจทำประกัน