028019000 [email protected]

ทิพยประกันภัย

ทิพยประกันภัย

ทิพยประกันภัย (Dhipaya Insurance) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2494 ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท ก่อตั้งโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งบริษัททีภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ นั่นก็คือกระทรวงการคลัง ส่งผลให้บริษัททิพยฯเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 จนถึงปัจจุบัน

คุณอยากรู้เรื่องไหนล่ะ ?

ทิพยประกันภัยสาขา กว่า 30 สาขาทั่วประเทศ

ข้อมูลจากปีพุทธศักราช 2562 ทิพยประกันภัยมีสาขาทั้งหมด 30 สาขาทั่วประเทศ ดังนี้

สาขา บริษัททิพยประกันภัย
สาขา  สถานที่ตั้งบริษัท เบอร์โทร
สำนักงานใหญ่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 02-239-2200
บางกะปิ 2034,2036,2038 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 02-933-7010
นนทบุรี 46/148-9 ม.3 ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 02-583-7588
นครปฐม 28/38-39 ถนนยิงเป้า ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 03-427-2161-5
ฉะเชิงเทรา 72/33-34 ถนนศุขประยูร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 03-882-4131-3
เพชรบุรี 252/1-2 ม.6 ถนนเพชรเกษม ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 03-241-9715-21
ชลบุรี 104/32 หมู่ 2 ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 03-846-7804-8
ระยอง 109/10-11 ถนนจันทอุดม ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 03-886-0794-8
เชียงใหม่ 459/98 ถนนเจริญเมือง ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 05-330-2444-8
นครสวรรค์ 919/118 ม.10 ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 05-631-0222
พิษณุโลก 362/10-11 ม.3 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 05-522-0583-8
เชียงราย 111/12-13 ม.13 ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 05-377-3702-5
ขอนแก่น 269/64-65 ม.4 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 04-332-4793
นครราชสีมา 1982/4-5 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 04-426-2059
อุบลราชธานี 308 ถนนสุริยาตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 04-526-5912-5
อุดรธานี 119/10 ถนนนิตโย ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 04-224-8088
ภูเก็ต 58/5-6 ถนนเทพกษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 07-623-8667-72
หาดใหญ่ 41,43 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 07-434-5301-4
สุราษฎร์ธานี 3/68-69 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 07-721-7520-3
ชุมพร 53/4-5 ริมถนนชุมพร-หลังสวน ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86190 07-753-4517-9
ตรัง 236/7 ถนนกันตัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 07-559-0494 – 7
สระบุรี 158/17-18 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ซอย 1 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 03-623-1721
มุกดาหาร 70-1 ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 04-261-4702-3
ลำปาง 152 ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52220 05-423-0893-6
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะ ศูนย์ประชุมศูนย์ราชการฯ ห้องเลขที่ BM-1-075ชั้น 1 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 02-143-8081-83
ร้อยเอ็ด 310 หมู่ที่ 16 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 04-351-6780-5
นครศรีธรรมราช 22/68-69 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 07-535-7097-100
สมุทรปราการ 818,822 หมุ่ที่ 9 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 02-175-6270-3
พระราม 2 7,9 ซอยพระราม 2 (60/2) ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 02-452-6103-6
อยุธยา 19/105 หมู่ 4 ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดอยุธยา 13210 03-574-5600-3
เพชรบูรณ์ 8/10-12 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเคียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 05-674-4500

ที่มา : ศูนย์บริการและสาขาบริษัททิพยประกันภัย

ทิพยประกันภัยรถยนต์

ทิพยประกันรถยนต์ เปิดรับบริการประกันรถยนต์มายาวนานกว่า 70 ปี โดยบริษัทฯเป็นที่รู้จักมาจากคำว่า “รถใช้ระหว่างซ่อม” เป็นการโฆษณาที่ติดคำนี้ไว้ที่รถของบริษัทจนทำให้หลายคนจำได้เป็นอย่างดี และทำให้เป็นบริษัทที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆของประเทศอีกด้วย โดยให้บริกาารับประกันตามประเภทประกันภัยดังนี้

 • ทิพยประกันภัยรถยนต์ชั้น1 คุ้มครอง : ซ่อมเขา + ซ่อมเรา + ไฟไหม้รถ + รถสูญหาย + น้ำท่วมรถ
  • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
  • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
 • ทิพยประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 คุ้มครอง : ซ่อมเขา + ไม่ซ่อมเรา + ไฟไหม้รถ + รถสูญหาย
  • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
 • ทิพยประกันภัยรถยนต์ ชั้น3 คุ้มครอง : ซ่อมเขา + ไม่ซ่อมเรา
  • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ทิพยประกันภัยรถยนต์ ชั้น 2+ คุ้มครอง : ซ่อมเขา + ซ่อมเรา (กรณีรถชนรถเท่านั้น) + ไฟไหม้รถ + รถสูญหาย
  • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
  • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก
 • ทิพยประกันรถยนต์ 3+ คุ้มครอง : ซ่อมเขา + ซ่อมเรา (กรณีรถชนรถเท่านั้น)
  • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก

อู่ทิพยประกันภัย

อู่ในเครือของบริษัท ทิพยประกันภัย มีให้บริการมากกว่า 300 สาขาทั่วประเทศ เนื่องจากทางบริษัทฯเล็งเห็นว่าลูกค้าของบริษัทฯจะต้องได้รับบริการที่ดีที่สุดและครอบคลุมทุกจังหวัด จึงได้คัดเลือกอู่ที่มีมาตรฐานเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯในอนาคต

ทิพยประกันภัย ดีไหม

ข้อดีของบริษัททิพยประกันภัย

 • มีบริการเสริมมากมาย
 • มีบริการฟรีคอยให้ความสะดวก
 • บริการหลังการขายอยู่ในระดับปานกลางถึงดีมาก
 • อู่ในเครือบริษัทได้รับการรับรองจากมาตรฐานสากล
 • รัฐถือหุ้นใหญ่ไม่กลัวเจ๊ง ไม่ต้องกลัวทิ้งลูกค้า
 • มีประสบการณ์ตรงไม่เรื่องมาก

ข้อเสียของบริษัททิพยประกันภัย

 • พบว่ามีปัญหาด้านการเคลมสูง
 • เบี้ยประกันภัยราคาสูงกว่าโบรกเกอร์ประกันภัย
 • ของแถมน้อยกว่าบริษัทประกันภัยแห่งอื่น
 • ติดต่อ Call Center ไม่ค่อยรับสาย หรือให้รอสายนาน

ทิพยประกันภัย pantip

บริษัททิพยประกันภัย เป็นบริษัทประกันที่มีชื่อเสียงและลูกค้าหลายคนประทับใจในด้านของบริการ ด้านราคา และด้านความคุ้มครอง แต่หลายคนก็สงสัยว่าบริการหลังการขายดีหรือไม่ ซึ่งจากที่เข้าไปค้นหามากว่า 10 กระทู้พบว่าลูกค้าประทับใจมากกว่า 3 กระทู้บอกดี 1 กระทู้บอกไม่ดี และแน่นอนว่าไม่มีบริษัทประกันภัยแห่งใดดีเลิศ 100% จึงต้องลองพิจารณาด้วยตนเองอีกครั้งก่อนซื้อหรือต่อประกันภัยนะครับ

ทิพยประกันภัย โทร 1736

สำหรับลูกค้าของ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) หากพบปัญหาการให้บริการ หรือต้องการแจ้งเหตุสามารถโทรเบอร์สายด่วน 1739 เพื่อติดต่อกับทางบริษัทฯโดยตรงได้ตลอด 24 ชั่วโมง บริษัทฯจะมีเจ้าหน้าที่สำหรับให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสะดวกสูงสุด


แนะนำโดย : Easyinsurebroker.com