028019000 [email protected]

ประกันวินาศภัย

ประกันวินาศภัย อาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่หลายท่านคุ้นเคย เพราะโดยส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับคำว่าการทำประกัน โดยปัจจุบันมีบริษัทประกันให้เลือกจำนวนมาก รวมทั้งแผนการประกันภัยที่ครอบคลุมดูแลในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำประกันเพื่อคุ้มครองเกี่ยวกับการเดินทาง หรือการทำประกันเพื่อดูแลสุขภาพ

โดยหลักประกันเหล่านี้จะสามารถทำให้เรามั่นใจได้ว่าถ้าเราเกิดป่วยไม่สบาย หรือเดินทางไปท่องเที่ยวเจ็บป่วยกะทันหัน ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะสามารถเบิกได้ หรือแม้แต่การทำประกันรถยนต์ ถ้าเกิดอุบัติเหตุรถหายหรือต้องเข้าโรงพยาบาล ทางบริษัทจะดูแลตามแผนที่ผู้ทำประกันได้ทำการเลือกไว้ โดยจะมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลใน 3 ส่วนนั่นก็คือ

  1. ผู้รับประกัน สำหรับในความหมายของการทำประกันวินาศภัย หมายถึงบริษัทที่เปิดรับทำประกันโดยทางบริษัทจะมีหน้าที่ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ตามกรมธรรม์ที่ลูกค้าหรือผู้สนใจทำประกันทำสัญญาไว้ ยกตัวอย่างผู้รับประกันเช่น บริษัทสินมั่นคงประกันภัย อาคเนย์ประกันภัย กรุงเทพประกันภัย เป็นต้น อ่านเพิ่มเติม : ผู้รับประกันภัย คืออะไร ความหมายและความสำคัญที่ต้องรู้ ก่อนซื้อความคุ้มครอง
  2. ผู้เอาประกัน ในส่วนนี้หมายถึงผู้สนใจทำประกันที่ได้ตกลงทำการจ่ายค่าเบี้ยประกันให้กับทางบริษัท อ่านเพิ่มเติม : ความหมายของ ผู้เอาประกันภัย ในศัพท์ของธุรกิจประกันภัย
  3. ผู้รับผลประโยชน์ สำหรับในการทำประกันทุกครั้ง มักจะมีการกำหนดผู้ที่มีสิทธิ์รับผลประโยชน์ในส่วนของค่าสินไหมทดแทน ตามประเภทกรมธรรม์ที่ได้เลือกไว้เช่น กรณีที่ผู้เอาประกันเกิดเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์จะได้รับค่าสินไหมทดแทนในส่วนนี้

การเลือกทำประกันวินาศภัย เป็นเสมือนตัวช่วยที่สามารถทำให้คุณได้รับการดูแลที่ดี หากเกิดเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหาย โดยในตอนนี้มีหลายรูปแบบให้ผู้สนใจทำประกันได้เลือก ไม่ว่าจะเป็นความคุ้มครองทางด้านประกันการเดินทาง เช่นน้องนักศึกษาที่ไปเที่ยวยังประเทศเกาหลีใต้เกิดป่วยกะทันหันสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้

ซึ่งการรักษาพยาบาลในต่างประเทสขึ้นชื่อว่าแพงกว่าประเทศไทย หรือโดนเลื่อนไฟท์เครื่องบิน สามารถเครมประกันค่าเสียเวลา ค่าโรงแรมระหว่างรอเที่ยวบินถัดไป หรือจะเป็นประกันรถยนต์ประกันสุขภาพ ประกันอัคคีภัย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเสมือนกันลดความเสี่ยงให้กับผู้สนใจทำประกัน

โดยสามารถเลือกประเภทที่ต้องการ รวมทั้งแผนกรมธรรม์ที่มีความหลากหลาย แถมตอนนี้ยังมีหลายบริษัทให้เลือกแต่แนะนำเลือกบริษัทที่มีกี่ทำธุรกิจประกันภัยมานานเพราะจะไม่ค่อยมีปัญหา เมื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลที่มีความเกี่ยว เนื่องจากสามารถช่วยให้คุณจัดสรรความต้องการได้สะดวก เช่น ในส่วนของผู้รับผลประโยชน์ โดยสามารถกำหนดได้ว่าจะเป็นเพื่อน บิดามารดา ญาติ หรือแฟน ในการรับผลประโยชน์ รวมทั้งยังสามารถกำหนดให้เป็นคนเดียวกันกับผู้ทำประกันได้ๆ ทำให้ข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราควรศึกษาไว้