028019000 [email protected]

ต่อใบขับขี่ 5 ปีเป็น 5 ปี

ทำไมถึงต้อง ต่อใบขับขี่ 5 ปีเป็น 5 ปี เพราะนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ เนื่องจากเป็นเอกสารที่ทางกฎหมายเกี่ยวกับรถยนต์ได้กำหนดเอาไว้ ว่าจะต้องมีเพื่อให้เป็นหลักฐานว่าผู้ขับเป็นเจ้าของรถจริง สำหรับผู้ที่ต่ออายุใบขับขี่จาก 5 ปี เป็น 5 ปี ก็จะมีความแตกต่างจากการต่อแบบชั่วคราว หากคุณต่ออายุใบขับขี่ในลักษณะนี้เป็นครั้งแรก ก็มีดูสิ่งที่จำเป็น และเตรียมเอกสารกันได้เลย เอกสารที่ต้องใช้ มีดังนี้

  • ใบขับขี่ตัวจริง

สำหรับใบขับขี่ตัวจริงนั้นเป็นเอกสารที่สำคัญมาก โดยให้คุณนำเอาใบขับขี่ที่กำลังจะหมดอายุมา เนื่องจากในใบขับขี่นั้นมีข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญอย่างมากสำหรับการต่ออายุใบขับขี่ อีกทั้งยังสามารถที่จะใช้เพื่อยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของรถจริง ๆ ได้ด้วย ทำให้การต่อใบขับขี่มีความน่าเชื่อถือ ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาอีกด้วย ดังนั้น คุณจึงต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยว่ามีอยู่หรือไม่ ก่อนที่จะเดินทางไปที่กรมขนส่งทางบกเพื่อต่ออายุใบขับขี่ของคุณนั่นเอง

  • บัตรประชาชน

อีกหลักฐานสำคัญที่แน่นอนว่าขาดไม่ได้ ก็คือ “บัตรประชาชน” นั่นเอง และทุกคนก็ต้องมีติดตัวเอาไว้อยู่แล้วแน่นอน เมื่อมีบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ ก็สามารถใช้เป็นเอกสารหรือหลักฐานแสดงถึงตัวตนของผู้ที่เป็นเจ้าของรถได้นั่นเอง ในกรณีที่บัตรประชาชนชำรุดหรือหาย ควรทำเรื่องดำเนินการขอบัตรประชาชนใบใหม่ให้เรียบร้อยก่อนที่จะต่ออายุใบขับขี่ เพื่อให้หลักฐานและตัวผู้ที่ต้องการจะ ต่อใบขับขี่ มีความพร้อม อีกทั้งยังดำให้ดำเนินเรื่องรวดเร็วอีกด้วย

คุณจะเห็นได้เลยว่า รูปแบบระหว่างการต่ออายุแบบ 2 ปีเป็น 5 ปี และการต่อแบบ 5 ปีเป็น 5 ปีนั้นมีความแตกต่างกันมากเลยทีเดียว เนื่องจาก การทำใบขับขี่แบบที่มีอายุ 2 ปีนั้น จะเพิ่ม “ใบรับรองแพทย์” เข้ามา เพื่อให้ทางกรมขนส่งทางบกนั้นได้รับทราบว่าผู้ที่จะต่ออายุใบขับขี่ อยู่ในสภาพร่างกายและจิตใจที่มีความพร้อมและสามารถขับขี่รถได้นั่นเอง เมื่อยื่นเอกสารต่ออายุใบขับขี่แล้ว ก็ดำเนินตามขั้นตอนต่อไปตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำได้เลย

การต่อใบขับขี่ เป็นสิ่งที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้ ให้ผู้ที่มีรถยนต์ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังนั้น หากคุณเป็นเจ้าของรถ ก็ต้องตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อย รวมถึงควรรีบดำเนินการแก้ไขหากหลักฐานหรือเอกสารนั้นมีปัญหา เพื่อให้คุณได้ใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเอง รับรองเลยว่า การต่ออายุใบขับขี่ ใช้เวลาไม่นานเกิน 1 วันแน่นอน ดังนั้น หากมีวันใดว่าง หรือสละเวลามาดำเนินการในด้านการต่ออายุใบขับขี่ คุณก็ไม่ต้องกังวลเรื่องวันหมดอายุของบัตรอีกต่อไปแล้ว