028019000 [email protected]

ดัดแปลงป้ายทะเบียนรถ

ป้ายทะเบียน เป็นสิ่งที่ผู้มียานพาหนะจะต้องทำเป็นของตนเอง เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นเจ้าของอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั่นเอง โดยทางกฎหมายนั้นได้กำหนดเอาไว้ว่า คุณจะต้องซื้อป้ายทะเบียนเมื่อมีรถเป็นของตนเอง เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้และเป็นการปฏิบัติตามกฎจราจรนั่นเอง ป้ายทะเบียนนั้นมีหลากหลายรูปแบบ แยกตามประเภทรถ เช่น พื้นหลังขาว ตัวอักษรสีเขียว เป็นต้น แต่ยังมีผู้ที่ ดัดแปลงป้ายทะเบียนรถ เพื่อความสวยงามน่าใช้ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย มีโทษดังนี้

ดัดแปลงป้ายทะเบียนรถ ผิดกฎหมายไหม ?

การดัดแปลงป้ายทะเบียนรถ อย่างการขโมยของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง หรือการจะปรับเปลี่ยนตัวเลขที่แสดงอยู่บนป้ายทะเบียน ก็มีความผิดและจะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะปลอมแปลงทั้งหมด ตัดออกบางส่วน เป็นต้น หากพบว่ามีการปลอมแปลงหรือดัดแปลงป้ายทะเบียน

คุณก็จะต้องได้รับการลงโทษทางกฎหมาย โดยจะต้องจ่ายค่าปรับเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 6,000 บาท ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ ขึ้นอยู่กับว่าพบการดัดแปลงป้ายทะเบียนมากหรือน้อยเพียงใด ยิ่งพบว่าดัดแปลงหรือปรับเปลี่ยนมากก็ยิ่งได้รับโทษมากขึ้นด้วยนั่นเอง

ทำทะเบียนรถยนต์เอง

สำหรับการทำทะเบียนรถยนต์เอง เป็นสิ่งที่ทางกฎหมายห้ามไม่ให้ทำ เพราะถือว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสารทางกฎหมาย ซึ่งปกติแล้ว ผู้ที่มีป้ายทะเบียนรถนั้นจะต้องดำเนินเรื่องกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ แต่หากทำขึ้นเองและถูกพบ มีความผิด ถูกปรับเป็นเงิน 10,000 ถึง 100,000 บาท หรือจำคุก 6 เดือนถึง 5 ปีเลยทีเดียว

การตกแต่งป้ายทะเบียน

การตกแต่งในที่นี้ ก็คือ การนำเอาสิ่งอื่นใดเข้ามาเพิ่มเติม ทำให้ป้ายทะเบียนมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น สติกเกอร์ ลวดลายต่าง ๆ เป็นต้น ก็เข้าข่ายทำผิดกฎหมายเช่นเดียวกัน แน่นอนว่าการตกแต่งป้ายทะเบียนนั้นเป็นสิ่งที่ผู้ทำต้องการปิดบังข้อมูลในป้ายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เพราะอาจจะส่งผลกระทบ เช่น ผู้อื่นมองไม่เห็นป้ายทะเบียนและเลขบนป้ายในเวลากลางคืนนั่นเอง โดยคุณจะต้องได้รับโทษโดยการปรับไม่เกิน 2,000 บาทด้วย

ทั้งหมดนี้ ก็คือรูปแบบการ ดัดแปลงป้ายทะเบียนรถ ซึ่งแต่ละรูปแบบก็มีการลงโทษทางกฎหมายแตกต่างกันไป ตามความหนักหรือเบาในการกระทำผิด ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นเลย เพราะทำให้การควบคุมการจราจรหรือการใช้รถใช้ถนนได้ยากมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ดังนั้น คุณจึงควรต้องรักษากฎ ระเบียบวินัยตามที่กฎหมายกำหนด และอย่าลืมต่อทะเบียนเมื่อใกล้ครบกำหนด เพื่อลดปัญหาที่จะตามมาทีหลังนั่นเอง เพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้การควบคุมผู้ใช้รถใช้ถนนได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นแล้ว

บทความที่เกี่ยวข้อง : ป้ายทะเบียนรถยนต์ มีอะไรบ้าง แบบไหนผิดกฎหมาย แบบไหนถูกกฎหมาย