028019000 [email protected]

ค่าสินไหมทดแทน

ค่าสินไหมทดแทน คือ การชดใช้ค่าเสียหายที่เป็นส่วนเกินมาจากค่าเสียหายเบื้องต้นตามกฎหมาย ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ประสบภัย โดยการชดใช้ค่าสินไหมหากผู้ประสบภัย เสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือมีค่ารักษาพยาบาล หรือการขาดประโยชน์จากการใช้รถ เป็นหน้าที่ของบริษัทประกันภัยที่จะชดใช้ค่าสินไหมในชื่อผู้เอาประกันภัย เนื่องจากว่ารถคันที่เอาประกันภัยอยู่ในความคุ้มครองของบริษัทประกันภัย และผู้ประสบภัยสามารถทำหนังสือเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ หากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคู่กรณี

นำทางหัวข้อโพส

เลือกหัวข้อที่คุณต้องการ เพื่อดูรายละเอียดอย่างรวดเร็ว

ค่าสินไหมทดแทนหมายถึงอะไร
หลักเกณฑ์ที่เรียกค่าสินไหมทดแทน
กฎหมายการเรียกค่าสินไหมทดแทน

หลักเกณฑ์ที่เรียกค่าสินไหมทดแทน

หลักเกณฑ์ในการเรียกค่าสินไหมทดแทน เป็นการควบคุมเกี่ยวกับค่าชดใช้ให้เป็นกลางมากที่สุด โดยจะมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นการเรียกค่าสินไหมทดแทนจะมีปัญหาที่พบเจอในเรื่องของค่าซ่อมแซมรถ ที่ผู้ประสบภัยต้องการได้ค่าสินไหมมากกว่านี้ แต่บริษัทประกันภัยจ่ายให้เท่านี้ อาทิเช่น กันชนหน้าได้รับความเสียหาย ค่าซ่อมแซมทั้งสิ้น 2 หมื่นบาท แต่ทางผู้ประสบภัยต้องการเรียก 1 แสนบาท และมักจะเป็นคดีความขึ้นศาลกันส่วนใหญ่ เนื่องจากเจรจากันไม่ลงตัว

ซึ่งหลักเกณฑ์ที่ออกมากำหนดค่าสินไหมทดแทน เป็นตัวช่วยในการกำหนดค่าสินไหมจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง และหากใครคิดจะโกงราคาเพื่อแสวงหากำไรจากการเรียกค่าสินไหมทดแทน บอกเลยว่าคิดผิดตั้งแต่ยังไม่เริ่มลงมือทำ เพราะอะไรถึงไม่ควรทำ ? เพราะว่ากฎหมายได้ระบุการชดใช้ค่าเสียหายในแต่ละกรณีไว้ชัดเจนแล้ว เว้นแต่กรณีที่ทางศาลเห็นชอบสมควรได้มากกว่านั้น

กฎหมายการเรียกค่าสินไหมทดแทน

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หากผู้ประสบภัยไม่ได้รับความเป็นธรรมในการได้รับค่า สินไหมทดแทน จากคู่กรณีหรือบริษัทประกันภัย สามารถฟ้องร้องคู่กรณี หรือบริษัทประกันภัยรถยนต์ได้ทันที แต่หลายคนยังสงสัยเกี่ยวกับการยื่นฟ้อง และขั้นตอนในการดำเนินการ เนื่องจากเป็นเรื่องที่หลายคนจะมองข้ามจนกว่าจะเกิดเรื่องนี้กับตนเองหรือญาติสนิทมิตรสหาย ดังนั้นเราจึงนำข้อมูลมาให้ทางเพื่อนๆได้ดูรายละเอียดกันว่ามีอะไรบ้าง

 • กรณีผู้ประสบภัยถึงแก่ความตาย ญาติของผู้ตายสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ดังนี้
  • ค่าปลงศพ
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • ค่าเสียหายจากการขาดประโยชน์ในการทำมาหากิน
  • ค่าขาดไร้อุปการะ
 • กรณีผู้ประสบภัยได้รับการทำละเมิดต่อร่างกายและอนามัย ผู้ประสบภัยสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ดังนี้
  • ค่าใช้จ่ายทุกประเภทที่เกี่ยวกับการถูกละเมิด อาทิเช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเสียหายจากการซ่อมแซมรถยนต์ ค่าขาดประโยชน์จากรายได้ที่ได้รับจากการรักษาตัว

ระยะเวลาในการฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทน ให้คู่กรณีรับผิดชอบคือ 1 ปีและสำหรับบริษัทประกันภัยจะมีอายุความ 2 ปี ซึ่งถ้าเรื่องการฟ้องร้องดำเนินในคดีอาญา อายุความจะยาวขึ้นโดยนับจากคดีทางอาญาเป็นหลัก หากผู้เอาประกันได้รับข้อหา ขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส โทษจำคุกจะอยู่ที่ 3 ปี และมีอายุความทั้งสิ้น 10 ปีแต่ถ้าเกิดทำให้เสียชีวิตจะต้องหนักกว่านี้อย่างแน่นอน ดังนั้นหากขับรถอย่างมีสติและนึกถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ไม่ประมาทในการขับขี่มีความระมัดระวัง เราก็จะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุน้อยลงนั่นเอง


แนะนำโดย : https://easyinsurebroker.com/