028019000 [email protected]

ผู้เอาประกันภัย

หลายครั้งที่มีการประกันรถยนต์หรือประกันในรูปแบบต่าง ๆ มักจะมีศัพท์เฉพาะที่ใช้ในภาคธุรกิจประกันภัย ซึ่งบางครั้งคำศัพท์ต่างๆที่เราไม่ค่อยมีคำคุ้นเคย อาจจะทำให้เกิดความลังเลใจ จนบางครั้งเรารู้สึกสับสนและไม่ค่อยเข้าใจในรายละเอียด สำหรับคำศัพท์เฉพาะที่เรามักจะได้ยินบ่อยครั้ง คือ ผู้เอาประกันภัย ซึ่งความหมายในส่วนนี้จะครอบคลุมและหมายถึงใคร เรามาศึกษาข้อมูลรายละเอียดในส่วนนี้เพิ่มเติมกันดีกว่าค่ะ เพื่อทำความเข้าใจกับคำนี้ให้มากขึ้น ก่อนใช้เป็นข้อมูลสำหรับทำความเข้าใจก่อนเลือกการซื้อประกันภัยรถยนต์

ผู้เอาประกันภัยคือใคร

ผู้เอาประกันภัยในความหมายตามกฎหมาย สำหรับการทำตลาดธุรกิจประกัน ในส่วนของบริษัทหรือเซลล์ มักจะเรียกลูกค้าที่กำลังจะซื้อประกันว่าผู้สนใจทำประกัน แต่ถ้าในความหมายตามกฎหมายหลังจากที่เราซื้อประกันเป็นที่เรียบร้อย จะถูกเปลี่ยนสถานะเป็น ผู้เอาประกันภัย ซึ่งความหมายในภาษาอังกฤษเรียกว่า The Insured

และทางด้านกฎหมายให้ความหมายไว้ว่า คือ บุคคลที่ได้รับการคุ้มครองโดยตรงจากกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งก่อนที่เราจะมีการซื้อประกันรถยนต์นั้น อาจจะต้องมีการเลือกและเปรียบเทียบการบริการของแต่ละบริษัท โดยหลังจากที่เราซื้อประกันรถยนต์เป็นที่เรียบร้อย ผู้ซื้อจะเปลี่ยนสถานะทันที

สำหรับความคุ้มครองโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในสัญญาที่ทำกันระหว่างบริษัทผู้รับประกันภัยนั้นเอง สำหรับในส่วนของรายละเอียดในกรมธรรม์ ผู้เอาประกันจะต้องแสดงข้อมูลและเปิดเผยรายละเอียดที่เป็นจริงต่อบริษัทผู้รับประกันภัยเสมอไม่เช่นนั้นจะถือว่าไม่สมบูรณ์

และตามหน้าที่จะต้องชำระเบี้ยประกันให้กับบริษัทตามเงื่อนไขราคาเบี้ยประกันที่ตกลงกัน และถ้าคุณสังเกตอย่างละเอียด พร้อมกับเปรียบเทียบข้อมูลแต่ละบริษัท คุณจะพบว่าบางครั้งเบี้ยประกันจะมีราคาไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการทำส่งเสริมการตลาดของแต่ละบริษัท ในจุดนี้เองจึงเป็นข้อได้เปรียบสำหรับผู้สนใจทำประกัน เพราะสามารถใช้ช่องทางนี้ที่แต่ละบริษัทใช้ทำการแข่งขันดึงลูกค้าเพื่อให้ไปใช้บริการกับบริษัทตัวเอง นำมาเปรียบเทียบก่อนที่จะเลือกซื้อประกันรถยนต์กับที่ไหนดี

สำหรับสัญญาที่สมบูรณ์ ผู้เอาประกันมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามรายละเอียดของความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ในส่วนนี้จะมีการให้รายละเอียดอย่างชัดเจนอยู่ในกรมธรรม์ เพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะตัดสินใจจึงควรเช็ครายละเอียดทั้งหมดให้เรียบร้อย

เมื่อเราทำความเข้าใจเป็นที่เรียบร้อย จะทำให้เรารู้ถึงรายละเอียดบริการประกันรถยนต์ในส่วนของความคุ้มครองที่เกิดขึ้น เพราะความหมายของ ผู้เอาประกันภัย ในสัญญากรมธรรม์ มีความหมายโดยตรงหมายถึงผู้ซื้อประกันรถยนต์ โดยรายละเอียดทั้งหมดมีข้อมูลอยู่ในกรมธรรม์หลังจากที่ทำสัญญาซื้อเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งผู้เอาประกันจะมีส่วนโดยตรงในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และนี่คือข้อมูลดีๆ ที่เรานำมาฝากในวันนี้เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่กำลังศึกษาข้อมูลในส่วนนี้