028019000 [email protected]

คปภ.

คปภ. ไกล่เกลี่ยรถพ่วงทับฟอร์จูนเนอร์สำเร็จ

จากกรณีรถพ่วงทับฟอร์จูนเนอร์เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาถือเป็นข่าวโด่งดังทั่วประเทศไทย เนื่องจากสภาพของรถที่ยับเยินแต่ผู้ขับขี่รอดมาได้ ทำให้หลายคนยังติดตามข่าวนี้ว่าจะมีเรื่องราวต่อไปอย่างไร และก็มีข่าวมากมาย ซึ่งนายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ออกมาเปิดเผยกับสื่อว่า จากเหตุการณ์รถบรรทุก 18 ล้อทับรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูนเนอร์ ณ บริเวณโรงเรียนวันพลมานีย์ เขตลาดกระบัง เป็นต้นเหตุให้รถยนต์โตโยต้าฟอร์จูนเนอร์เสียหายอย่างหนักและผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บสาหัส

ล่าสุด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาทาง คปภ. ได้เชิญคู่กรณีมาเจรจาเพื่แไกล่เกลี่ยกันทั้ง 2 ฝ่ายตามข้อพิพาททั้ง 2 ฝ่ายสามารถเจรจาตกลงกันได้ลงตัว โดยบริษัทเจ้าของรถบรรทุก 18 ล้อยินยอมชดใช้ค่าเสียหายโดยจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนที่ผู้เอาประกันภัยพึงพอใจและได้ทำบันทึกยุติข้อพิพาทดังกล่าว

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย มีดังนี้

  • บริษัทประกันภัยรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูนเนอร์ได้มีการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับจำนวนเงิน 30,000 บาท
  • ความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ จ่ายให้เต็มทุนประกันภัยเป็นจำนวนเงิน 730,000 บาท
  • ค่าขนย้ายรถยนต์เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลตามความคุ้มครองเอกสารแนบท้ายจำนวนเงิน 61,728 บาท

** หากเจ้าของรถยนต์ฟอร์จูนเนอร์เข้ารับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลกับบริษัทประกันภัยรถยนต์จนครบวงเงินความคุ้มครองตามเอกสารกรมธรรม์ โดยแจ้งกับทางโรงพยาบาลได้ทันที **

  • บริษัทที่รับประกันภัยรถบรรทุก 18 ล้อ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับเต็มความคุ้มครองกรมธรรม์ และค่าชดเชยกรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นรายวัน วันละ 200 บาทจำนวน 9 วัน เท่ากับ 1,800 บาท
  • บริษัทรับประกันภัยรถบรรทุก 18 ล้อ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายต่อทรัพย์สิน (รถยนต์) ตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจจำนวนเงิน 200,000 บาท
  • บริษัทรับประกันภัยรถบรรทุก 18 ล้อ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีบาดเจ็บสาหัสและค่ารักษาพยาบาลจำนวนเงิน 300,000 บาท
  • บริษัทรับประกันภัยส่วนพ่วง ของรถบรรทุก 18 ล้อ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับเต็มความคุ้มครองกรมธรรม์ และค่าชดเชยกรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นรายวัน วันละ 200 บาทจำนวน 9 วัน เท่ากับ 1,800 บาท

เรียบเรียงโดย : Easyinsurebroker.com
ขอบคุณแหล่งข้อมูล : สำนักข่าวไทย
ขอบคุณภาพ : MCOT.net
ขอบคุณคลิป : ไทยรัฐ นิวส์โชว์