028019000 [email protected]

กรมธรรม์ประกันภัย

คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าถ้าคุณมี พรบ รถยนต์ ที่เป็นภาคบังคับเพียงพอต่อการดูแลคุณแล้วหรือยัง บางครั้งคุณอาจจะคิดว่าไม่จำเป็นต้องซื้อความคุ้มครอง กรมธรรม์ประกันภัย ทางรถเพิ่มเติม แต่คุณทราบหรือไม่ว่าการเดินทางแต่ละครั้งมีโอกาสที่คุณจะเกิดอุบัติเหตุทั้งจากตัวคุณเองและคนอื่นมาเฉี่ยวชน การเสริมด้วยทํากรมธรรม์ประกันภัย คือความมั่นคงที่จะช่วยคุณเพราะถ้าเกิดเหตุการณ์การคุ้มครอง บริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับคุณโดยอิงตามการทำประกันแต่ละประเภทจึงทำให้กรมธรรม์ประกันภัย หมายถึงพื้นฐานที่จะดูแลคุณได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

กรมธรรม์ประกันภัย คือ การดูแลพิเศษเพิ่มเติมคือทำประกันยินยอมจ่ายเพื่อซื้อความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้สามารถเข้าใจได้ว่ากรมธรรม์ประกันภัย หมายถึง การดูแลภาคสมัครใจที่คุณเลือกได้ มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษเฉพาะช่วยบ่งบอกถึงความเป็นสากลที่ทั่วโลกยอมรับ

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ เสร็จเมื่อไหร่คุ้มครองทันทีจริงหรือไม่

เมื่อทราบแล้วว่า กรมธรรม์ประกันภัย จะช่วยดูแลเพิ่มเติมนอกเหนือจากการทำ พรบ รถยนต์ ซึ่งกรมธรรม์รถยนต์ คือบริการเสริมที่เราสามารถเลือกได้ว่าต้องการความคุ้มครองแบบไหน แต่ถ้าเราทำประกันลักษณะนี้ความคุ้มครองจะเกิดขึ้นภายในกี่วัน เป็นเรื่องที่ชาวโซเชียลมีข้อสงสัยโดยข้อเท็จจริงกรณีที่มีคุณทำประกันรถยนต์ความคุ้มครองจะเกิดขึ้นทันทีที่ชำระเบี้ยประกันจบขั้นตอนการซื้อประกันรถยนต์ไม่ใช่เกิดขึ้นหลังทำประกัน 7 วันตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผิดๆ เพราะฉะนั้นเมื่อคุณตัดสินใจทำประกันประเภทนี้ให้คุณมั่นใจว่าความคุ้มครองเกิดขึ้นทันทีแต่สิ่งที่ต้องตรวจสอบก็คือเช็คกับบริษัทว่าตัวแทนประกันมีการส่งข้อมูลและชำระให้คุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมีข้อมูลของคุณในฐานข้อมูลบริษัท

กรมธรรม์ประกันภัยหายขอใหม่กี่วันได้

ในกรณีที่เราทำเอกสารกรมธรรม์หายแล้วทำเรื่องขอใหม่กรมธรรม์รถยนต์กี่วันได้ การย้ายของเพื่อจัดเก็บอาจเกิดกรณีเอกสารหายได้ชื่อว่าอะไรท่านต้องการความกังวลใจอย่างแน่นอนแต่จริงๆแล้วเป็นทราบหรือไม่ว่า สามารถขอใหม่ โดยทำตามขั้นตอนของทางบริษัท ส่งเอกสารสำเนาแจ้งเรื่องกับทางบริษัทโดยใช้ระยะเวลาได้กรมธรรม์ตัวจริงไม่เกิน 7-14 วัน และในระหว่างนี้คุณสามารถได้รับความคุ้มครองเป็นปกติ

วิธีเก็บเอกสารเพื่อไม่ให้ กรมธรรม์ประกันภัยหาย

ใครเป็นประเภทขี้ลืมและมักจากหาเอกสารไม่เจอ เราแนะนำเคล็ดลับง่ายๆเพียงแค่คุณนำ กรมธรรม์ประกันภัย เก็บไว้ในจุดที่เก็บเอกสารและทำการ Copy สำเนาติดตัวไว้มากกว่า 2 ชุด โดยไว้ในรถและบริเวณโต๊ะทำงานหรือจุดที่หยิบได้ง่าย แต่ถ้าจะใช้ตัวจริงเมื่อไหร่ค่อยไปเอาเอกสารตัวจริง โดยวิธีนี้เป็นวิธีป้องกันกรมธรรม์รถยนต์หายที่ดี แต่ถ้าเกิดกรณีกรมธรรม์ประกันภัยหายทำอย่างไร ถึงจะได้เอกสารตัวใหม่ซึ่งขั้นตอนไม่ยุ่งยากเพียงแค่นำเอกสารใบแจ้ง ความสำเนาบัตรประชาชน แจ้งกับทางบริษัท ทางบริษัทก็จะออกเอกสารใหม่โดยใช้เวลาไม่เกิน 2 อาทิตย์ เพียงเท่านี้คุณสามารถรอเอกสารตัวใหม่ได้เลยค่ะ