ประกันภัยรถยนต์ คืออะไร มีกี่ประเภท ความคุ้มครองแตกต่างกันอย่างไร

ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ คือ การประกันความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นจากการใช้งานรถคันที่เอาประกันภัย โดยบริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ ในนามผู้เอาประกันภัยตามความคุ้มครองที่ระบุไว้บนกรมธรรม์ประกันภัย ดังนั้นก่อนที่บริษัทประกันภัยจะคุ้มครอง ผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ให้กับบริษัทประกัน เพื่อซื้อความคุ้มครองตามประเภทประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ มีกี่ประเภท

ประกันภัยรถยนต์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ ประกันรถยนต์ภาคบังคับ และ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ทั้งสองประเภทมีความคุ้มครองที่แตกต่างกันพอสมควร หลายเว็บไซต์ก็ออกมาให้ความรู้แตกต่างกันไป ซึ่งถ้าเป็นผู้หาข้อมูลมือใหม่คงจะทนอ่านไม่ไหว เพราะศัพท์ประกันเราไม่คุ้นเคยเท่าที่ควร ดังนั้นเรามาดูกันดีกว่าครับว่าประกันภัยแต่ละประเภทมีความคุ้มครองอย่างไรบ้าง

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

ประกันรถยนต์ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ.รถยนต์ คือ การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำ เพื่อคุ้มครองตัวบุุคคลที่ได้รับผลจากอุบัติเหตุ อาจจะจ่ายเป็นเงินชดเชยหรือค่ารักษาพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่คำนึงถึงว่าผู้ที่กระทำให้เกิดอุบัติเหตุเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิด ดังนั้นเรามาดูตัวเลข ณ ปัจจุบันกันดีกว่าว่าความคุ้มครองต่างๆ มีค่าชดเชยเท่าไหร่บ้าง

  1. ค่ารักษาพยาบาล  ไม่เกิน 80,000 บาท ต่อคน
  2. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร  ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อคน
  3. เงินชดเชยรายวัน (ผู้ป่วยใน)  ไม่เกิน 200 บาท ต่อวัน (ระยะเวลารวมไม่เกิน 20 วัน)
  4. วงเงินความคุ้มครองต่อครั้ง  ไม่เกิน 5,000,000 บาท

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ คือ ประกันรถยนต์ที่ผู้เอาประกันภัยคิดจะทำหรือไม่ทำก็ได้ ไม่มีความผิดตามกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ส่วนใหญ่จะเป็นความคุ้มครองเกี่ยวกับตัวรถ โดยแยกออกเป็น 5 ประเภทตามระดับความคุ้มครองจากมากไปน้อย การจะซื้อประกันรถ ไม่ใช่ว่าคิดจะทำก็ทำได้เลย จะต้องมีการตรวจสอบประวัติผู้ขับขี่ ประเมินยี่ห้อรถ รุ่นรถ ปีรถ เพื่อคำนวณราคาออกมาให้เหมาะสมและเท่าเทียมกันทั้งสองฝ่าย โดยมี คปภ. คอยคุ้มครองและควบคุมเกี่ยวกับเรื่ิองนี้อยู่นั่นเอง ดังนั้นเรามาดูกันว่าประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ มีอะไรบ้าง แล้วแต่ละประเภทมีความคุ้มครองอย่างไร

  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ให้ความคุ้มครอง : ซ่อมเขา + ซ่อมเรา + รถหาย + ไฟไหม้ + น้ำท่วม
  • ประกันภัยรถยนต์ 2+ ให้ความคุ้มครอง : ซ่อมเขา + ซ่อมเรา (กรณีรถชนรถเท่านั้น) + รถหาย + ไฟไหม้
  • ประกันภัยรถยนต์ 3+ ให้ความคุ้มครอง : ซ่อมเขา + ซ่อมเรา (กรณีรถชนรถเท่านั้น)
  • ประกันภัยรถยนต์ ชั้น2 ให้ความคุ้มครอง : ซ่อมเขา + รถหาย + ไฟไหม้
  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ให้ความคุ้มครอง : ซ่อมเขา

เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆการทำประกันภัยรถยนต์ สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือการหาข้อมูลให้เยอะๆ เพื่อความคุ้มค่าของตัวเราเอง และได้รับการบริการจากบริษัทประกันภัยที่ดีๆ ดังนั้นก่อนทำประกันรถยนต์ทุกครั้ง หากหาข้อมูลแล้วไม่แน่ใจ สามารถโทรปรึกษาข้อมูลได้ที่ : 02-801-9000 จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาตลอด 24 ชม. สอบถามได้ทุกเรื่องเลยนะครับ ยกเว้นยืมตังเจ้าหน้าที่ ฮ่าๆๆ


แนะนำโดย : easyinsurebroker.com