เป้าหมายและพันธกิจ บริษัทอีซี่ อินชัวร์ โบรกเกอร์

เป้าหมายและพันธกิจ

เป้าหมายและพันธกิจ
อีซี่ อินชัวร์ โบรกเกอร์

     เป้าหมายและพันธกิจ บริษัท อีซี่ อินชัวร์โบรกเกอร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ลงวันที่ 4 มีนาคม 2548 เลขที่ ว00006/2548 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนเป็นเงินจำนวน 40,000,000 บาท (ชำระเต็มจำนวน) ในยุคเริ่มแรกขององค์กร อีซี่ ฯ ได้รับการกล่าวขานว่าเป็น"โบรกเกอร์ ประกันภัยรถยนต์ ผ่อนได้แห่งแรกของเมืองไทย"

     พราะทางบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการประกันภัย พร้อมทั้งส่งเสริมให้สังคมไทย เข้าถึงประกันภัยได้ง่าย ทางบริษัทจึงได้เริ่มโฆษณาทางสื่อต่างๆ เช่น โทรศัพท์, วิทยุ, สื่อสิ่งพิมพ์, Internet และ Social Network ต่างๆ จนทำให้เราเป็นโบรกเกอร์ประกันภัยแห่งแรกที่ใช้สื่อโฆษณา เพื่อให้สังคมได้รู้ถึงประโยชน์และตระหนักถึงความจำเป็นในการทำประกันจนทำให้เราได้รับ การคัดเลือกให้เป็น "บริษัทนายหน้าวินาศภัย ประเภทนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น มอบโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ติดต่อกันถึง 5 ปีซ้อน"และเป็นบริษัทเดียวที่ทำได้ ณ ขณะนี้ด้วยความตั้งใจ และจริงใจในการให้บริการจนเป็นที่มาของสโลแกนที่ว่า

"ดูแลด้วยใจ ประกันภัยง่ายนิดเดียว"
ทางบริษัทมีบริการประกันภัยต่างๆ ไว้เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า  
เช่น ประกันภัยรถยนต์, ประกันภัยการเดินทาง, ประกันภัยอัคคีภัย, ประกันสุขภาพ, ประกันภัยการขนส่ง รวมถึงประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ

 

บริษัท อีซี่ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด
เป็นนายหน้าประกันวินาศภัยที่มีกรมธรรม์ประเภทต่างๆ ไว้บริการลูกค้าครบวงจร โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
» ภาคบังคับ
» ภาคสมัครใจ
2.กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยและสรรพภัย

3.กรมธรรม์ประกันภัยขนส่ง
4.กรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
» ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
» ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
» ประกันสิทธิ์การเช่า
» ประกันอุบัติเหตุผู้เล่นกอล์ฟ
» ประกันโจรกรรม
» ประกันภัยแผ่นป้ายโฆษณา
» ประกันวิชาชีพ และอื่นๆ

ที่ตั้งของเรา บริษัท อีซี่ อินชัวร์ โบรกเกอร์  

 

บริษัท อีซี่ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด
.

เลขที่ 48/4 หมู่ 17 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพฯ 10170


โทรศัพท์ : 02-801-9000
โทรสาร : 02-801-9099
Email : sales@easyinsure.co.th

บริษัท อีซี่ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด
( ตัวแทน สาขาชลบุรี )

เลขที่ 56/32 หมู่ 6 ตำบลบ้านสวน
อำเภอเมือง จ.ชลบุรี 20000
.


โทรศัพท์ : 038-799-857-9
โทรสาร : -
Email : chonburi@easyinsure.co.th

บริษัท อีซี่ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด
( ตัวแทน สาขามหาชัย )

เลขที่ 25/574 หมู่ 3 หมู่บ้านมหาชัยเมืองทอง
ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
.


โทรศัพท์ : 034-871-300
โทรสาร : -
Email : mahachai@easyinsure.co.th

ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และประกันชีวิต

บริษัท อีซี่ อินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด

ได้รับอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย และประกันชีวิต ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535

โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)

ประกันวินาศภัยประกันชีวิต

รางวัลผลงาน การันตีคุณภาพ

"นายหน้าประกันวินาศภัยประเภทนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น 5ปีซ้อน ปี 2549-2553"

มอบโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)

"รางวัลมาตรฐานการจัดการเอดส์และวัณโรคในสถานประการ ประจำปี 2553"

         บริการหลังการขาย

1. Claim Care Center เป็นศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง

2. รถยนต์ทดแทนระหว่างซ่อม สำหรับลูกค้าที่ทำประกันภัยรถยนต์ ประเภท1(ตามเงื่อนไขของบริษัท)

3. Messenger Service

4. ฟรี บริการรับต่อภาษีรถยนต์ประจำปี สำหรับลูกค้าที่ทำประกันประเภท1(ตามเงื่อนไขของบริษัท)

5. ลูกค้าสามารถเลือกชำระเบี้ยประกัน ได้ทั้งเงินสดและบัตรเครดิต หรือแบ่งชำระ 0% (ไม่มีดอกเบี้ย)


ข้อกำหนดของบริษัท : เพื่อนๆสามารถนำบทความเหล่านี้ไปเผยแพร่ได้ โดยต้องขอหรือได้รับอนุญาติ จากทาง Easyinsurebroker.com ก่อนเท่านั้น กรณีนำบทความดังกล่าวไปเผยแพร่แล้ว ต้องอ้างอิงกลับมายังเว็บไซต์ Easyinsurebroker.com ของเราเสมอ