ประเภทป้ายทะเบียนรถยนต์ สีแตกต่างกัน บ่งบอกอะไรบ้าง 2562

ป้ายทะเบียนรถยนต์
ประเภทป้ายทะเบียนรถยนต์ ป้ายขาว ป้ายเขียว ป้ายฟ้า ป้ายเหลือง ป้ายแดง ป้ายประมูล ลักษณะการใช้งานแตกต่างกันอย่างไร

ป้ายทะเบียนรถยนต์

ป้ายทะเบียนรถ (Vehicle registration plate) คือ การระบุตัวตนของรถหรือยานพาหนะทางบกประเภทอื่นๆ ตามลักษณะการใช้งาน โดยแยกออกเป็นสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง แผ่นป้ายทะเบียนจะทำมาจากโลหะหรือพลาสติก สำหรับใครที่ครอบครองรถยนต์ที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนรถถือว่าผิดกฎหมาย

ประเภทป้ายทะเบียนรถยนต์

ป้ายทะเบียนสีขาว ตัวหนังสือสีดำ คือ รถยนต์ส่วนบุคคล 4 ล้อ ไม่เกิน 7 ที่นั่ง อาทิเช่น รถเก๋ง รถกระบะ และรถบรรทุก

ป้ายทะเบียนสีขาว ตัวหนังสือสีดำ


ป้ายทะเบียนสีขาว ตัวหนังสือสีฟ้า คือ รถยนต์ส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง อาทิเช่น รถตู้ หรือ รถกระบะที่มีการต่อเติมดักแปลงเกิน 7 ที่นั่ง

ป้ายทะเบียนสีพื้นขาวสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีน้ำเงิน


ป้ายทะเบียนสีขาว ตัวหนังสือสีเขียว คือ รถยนต์ส่วนบุคคลสำหรับบรรทุกของ อาทิเช่น รถกระบะ

ป้ายทะเบียนสีพื้นขาวสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีเขียว


ป้ายทะเบียนสีขาว ตัวหนังสือสีแดง คือ รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ลักษณะการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น

ป้ายทะเบียนสีพื้นขาวสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีแดง


ป้ายทะเบียนสีเหลือง ตัวหนังสือสีดำ คือ รถสาธารณะไม่เกิน 7 ที่นั่ง อาทิเช่น รถแท็กซี่ รถตู้ รถโดยสารประจำทาง

ป้ายทะเบียนสีพื้นเหลือง ตัวหนังสือสีดำ


ป้ายทะเบียนสีเหลือง ตัวหนังสือสีน้ำเงิน คือ รถยนต์สี่ล้อขนาดเล็ก ลักษณะการใช้งานสำหรับรับจ้าง

ป้ายทะเบียนสีเหลือง ตัวหนังสือสีน้ำเงิน


ป้ายทะเบียนสีเหลือง ตัวหนังสือสีเขียว คือ รถสามล้อสาธารณะ ลักษณะการใช้งานสำหรับรับจ้าง

ป้ายทะเบียนสีเหลือง ตัวหนังสือสีเขียว


ป้ายทะเบียนสีเหลือง ตัวหนังสือสีแดง คือ รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด

ป้ายทะเบียนสีเหลือง ตัวหนังสือสีแดง


ป้ายทะเบียนสีฟ้า ตัวหนังสือสีขาว คือ รถกงสุล รถทูต รถองค์การ อาทิเช่น องค์การสหประชาชาติ

ป้ายทะเบียนสีพื้นฟ้าสะท้อนแสง ตัวหนังสือสีขาว


ป้ายทะเบียนสีเขียว ตัวหนังสือสีขาว คือ รถยนต์บริการธุรกิจให้เช่า รถยนต์บริการทัศนาจร อาทิเช่น รถเช่ารายวัน รถเช่ารายเดือน เป็นต้น

ป้ายทะเบียนสีเขียว ตัวหนังสือสีขาว


ป้ายทะเบียนสีแดง ตัวหนังสือสีขาว คือ รถเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ป้ายทะเบียนสีแดง ตัวหนังสือสีขาว


ป้ายทะเบียนสีแดง ตัวหนังสือสีดำ คือ รถใหม่ป้ายแดง สามารถใช้งานบนถนนในช่วงเวลาพระอาทิตย์ขึ้น – พระอาทิตย์ตก ภายใน 30 วัน

ป้ายทะเบียนสีแดง ตัวหนังสือสีดำ

 


ป้ายทะเบียนสีดำ ตัวหนังสือสีขาว คือ รถที่ใช้ในงานราชการเท่านั้น อาทิเช่น รถถัง รถหน่วยงานทหาร

ป้ายทะเบียนสีดำ ตัวหนังสือสีขาว


ป้ายทะเบียนสีส้ม ตัวหนังสือสีดำ คือ รถยนต์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม อาทิเช่น รถยนต์ รถสิบล้อ รถรับจ้าง

ป้ายทะเบียนสีส้ม ตัวหนังสือสีดำ


ป้ายทะเบียนลายกราฟิก คือ ป้ายประมูลรถยนต์ส่วนบุคคล

ป้ายทะเบียนประมูล


ประเภทป้ายทะเบียนรถยนต์ สีพื้นหลังและสีตัวอักษรแตกต่างกัน ลักษณะการใช้งานก็แตกต่างกัน การแยกเป็นประเภทตามลักษณะการใช้งาน เพื่อบ่งบอกถึงการใช้งานที่ถูกกฎหมาย หากใครนำไปใช้งานต่างไปจากที่กำหนด จะถือเป็นความผิดทางกฎหมาย และจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับปรับในที่สุด ดังนั้นหากรถยนต์ของเราจดทะเบียนเป็นรถประเภทอะไรก็ควรจะใช้งานให้ถูกกฎหมายนะครับ

แนะนำโดย : Easyinsurebroker.com